Bestuurder: lust of last voor de verenigingsprofessional?


Als verenigingsprofessional moet je soms sterk in je schoenen staan in de relatie tot bestuurders. Deze masterclass wil dan ook de nodige handvaten geven om dit te bewaken en concreet vorm te geven. Het gaat niet alleen over weten waar bestuurders mee bezig zijn (of zouden moeten zijn), maar ook over het zinvol kunnen inzetten van hun kennis en energie voor de organisatie. Hoe je dat doet is de kern van deze online inspiratiesessie, inclusief concrete case door ie-net, de ingenieursvereniging.


  • Datum: 21/09/2021 09:30
  • Plaats: Online Evenement

Prijs: 300

Sorry, registratie is beëindigd.