Director Effectiveness


Deze opleiding gaat in op de onderwerpen die nuttig zijn voor de bestuurder als individu. We behandelen de volgende thema’s in deze vierdaagse opleiding: De bestuurder en strategie, de financiële aspecten van de organisatie voor de bestuurder, de bestuurder en de juridische aspecten van de werking van de organisatie, digital skills voor de bestuurder en sociale competenties van de bestuurder


  • Datum: 14/09/2021 09:00
  • Plaats: Guberna, Reep 1, Gent, België (Kaart)

Sorry, registratie is beëindigd.