Om een maatschappelijke impact te bereiken, moeten social profit-organisaties vaak omgaan met spanningen tussen hun "sociale" doelstellingen, die vaak verband houden met hun raison d'être, en hun economische imperatieven. De bewustwording omtrent het belang van een passend evenwicht wordt steeds sterker. Dit niet alleen onder invloed van de recente wijzigingen in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, maar ook, in het algemeen, door de aanwezigheid van verschillende actoren die zowel in ‘profit’ als in ‘non-profit’ organisaties actief zijn. Om de organisatie te ondersteunen bij het vinden van een gepast evenwicht tussen sociale en economische doelstellingen, kan de organisatie bouwen op de principes van goed bestuur om de verschillende belangen met elkaar te aligneren. Dat is dan ook het uitgangspunt van deze namiddag, waarbij we het woord zullen geven aan juridische en academische experten, maar ook aan praktijkmensen uit verschillende sub sectoren van de social-profit wereld.


  • Datum: 25/11/2021 13:00
  • Plaats: Rue du Bruxelles 486, Tubeke, België (Kaart)

Sorry, registratie is beëindigd.