Sorry, registratie is beëindigd.

In de context van Vlaanderen Circulair, getrokken door de Vlaamse ministers van Economie, Wetenschap en Innovatie en van Omgeving, is een breed partnerschap actief van bedrijven, beleidsmakers, onderzoekers, middenveldspelers en koepelorganisaties. Dit partnerschap roept iedereen op om op 10 december 2021 deel te nemen aan ons Stakeholder Event in Antwerpen. De doelstelling van die dag is om samen met ondernemers, kennisinstellingen, lokale besturen, koepels en maatschappelijke organisaties na te denken over hoe we een aantal ambities kunnen omzetten in concrete acties en projecten die de komende jaren de omslag en opschaling naar een circulaire maakindustrie zullen versnellen.


  • Datum: 10/12/2021 09:00
  • Plaats: Filip Williotstraat 9, Antwerpen, België (Kaart)