Twee jaar WVV: opdracht vervuld, of werk aan de winkel?


Het WVV beoogde het vennootschapsrecht te moderniseren via een doorgedreven vereenvoudiging, een verregaande flexibilisering en aanpassing aan Europese evoluties. Naar aanleiding van de tweede verjaardag van het WVV overlegt een gespecialiseerd team van beoefenaars van het vennootschapsrecht over de vraag of het WVV zijn ambitie waarmaakt. Moet de beoogde modernisering van het vennootschapsrecht anno 2021 ook via nog andere krachtlijnen gebeuren?


  • Datum: 04/06/2021 14:00
  • Plaats: Online Evenement

Prijs: 137

Sorry, registratie is beëindigd.

Beschrijving

Programma:

Deel 1 – Flexibiliteit in het WVV: realiteit of illusie? 
Ingeleid door Jan Peeters
– Maakt het WVV zijn ambitie tot verregaande flexibiliteit (voorlopig) waar?
– Is de BV écht zoveel flexibeler dan de NV?

Deel 2 – De bescherming van derden in het vennootschapsrecht.
Ingeleid door Tom Meuleman
-Flexibiliteit, ok, maar niet ten koste van de belangen van derden, inz. de schuldeisers
– ”Derdenbescherming onder het WVV: de standpunten van het IBR.

Deel 3 – Een modern vennootschapsrecht is (ook) digitaal. 
Ingeleid door Tim Carnewal
– De online oprichting: risico’s en kansen voor het notariaat.
– Het verlijden van authentieke vennootschapsakten op afstand: is het notariaat er klaar voor?

Deel 4 – Een modern vennootschapsrecht heeft (meer) oog voor de rol van de vennootschap in de maatschappij.
Bijzondere opdracht voor de bestuurder.
Ingeleid door Sandra Gobert
– Wachten op Europese initiatieven of voortrekkersrol spelen?
– Naar een Belgische benefit corporation of société à mission?

Sprekers
Jan Peeters, Partner bij Stibbe Advocaten
Tom Meuleman, Partner PwC Bedrijfsrevisoren en voorzitter van het Instituut van Bedrijfsrevisoren
Tim Carnewal, Notaris bij Berquin Notarissen
Sandra Gobert, Directeur-Generaal bij Guberna

Als lezer van De Bestuurder betaalt u slechts 137 euro excl. BTW

Schrijf in via deze link of met InschrijvingsformulierWVV.pdf