Wie weegt op de besluitvorming in economisch België? Om daar een antwoord op te vinden neemt De Tijd sinds jaren de raden van bestuur van beursgenoteerd Brussel onder de loep. Dat bracht al fundamentele verschuivingen aan het licht. Zo verdrongen de Vlamingen begin deze eeuw de Franstaligen in die bestuursorganen. De Franstalige haute finance moest wijken voor de Vlaamse ‘netwerkers’.

Bijna tien jaar geleden kwam - onder impuls van de quotawet - de vervrouwelijking van de raden van bestuur op gang. Die wet schrijft voor dat beursgenoteerde onder­nemingen voor een derde vrouwelijke bestuurders moeten hebben. De meeste bedrijven moesten in 2017 conform die regel zijn. De kleinere bedrijven kregen iets meer tijd.

De sterkste stijging van het aantal vrouwelijke bestuurders staat op naam van de Nationale Bank. Onder impuls van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) werd de regentenraad, de raad van bestuur van de centrale bank, vervrouwelijkt. Tot voor kort was er één vrouwelijke regent. Nu zijn dat er zeven. Claire Tillekaerts, de topvrouw van Flanders Investment & Trade (FIT), zit de regentenraad voor.

Tillekaerts komt door die functie in het rijtje vrouwelijke topbestuurders naast onder anderen Hilde Laga, Evelyn du Monceau, Michèle Sioen en Chantal De Vrieze. Dominique Leroy maakt geen deel meer uit van dat kransje. Ze is geen CEO meer van Proximus en geen bestuurder meer bij de koekjesbakker Lotus.

Het glazen plafond is voor het eerst doorbroken. Over de 126 beursgenoteerde bedrijven heen is voor het eerst meer dan een bestuurder op de drie een vrouw (365 op een totaal van 1.098). Twee jaar geleden was dat iets meer dan een kwart. Ter vergelijking: tien jaar geleden was minder dan een bestuurder op de tien een vrouw.

Bij acht bedrijven is meer dan de helft van de bestuurders een vrouw. Nyrstar voert de rangschikking aan met drie vrouwelijke bestuurders op  vier. Ook sneuvelde een reeks mannenbastions, waaronder de vastgoed­ontwikkelaar VGP, de petflessen­fabrikant Resilux en de IT-groep Crescent (ex-Option). VGP is nu het op een na meest vervrouwelijkte bedrijf, samen met Melexis (60%).


Die chipontwikkelaar wordt geleid door Françoise Chombar, een van de vier vrouwelijke CEO’s op de Brusselse beurs. De anderen zijn Michèle Sioen (Sioen), Marleen Vaesen (Van De Velde) en Ilham Kadri (Solvay). De farmareus UCB, de vastgoedgroepen Xior en QRF, Gimv en de Nationale Bank hebben een vrouwelijke voorzitter.


Het aantal mannenbastions daalde met de helft, naar acht. Dat komt overeen met iets meer dan 6 procent van het aantal bedrijven. Het gaat meestal om (heel) kleine onder­nemingen zoals Softimat, Sucraf of Settelments. Maar ook bij Kiadis Pharma, Asit Biotech en de holding Brederode regeert de testosteron.

De Brusselse beurs scoort in vergelijking met die van Londen goed. De krant Financial Times meldde deze maand dat meer dan 100 van de 350 grootste bedrijven op de Londense beurs minder dan een derde vrouwelijke bestuurders hebben. Begin dit jaar was even geen van die 350 raden van bestuur vrouwloos, maar midden juni benoemden de aandeelhouders van de pizzaketen Domino’s een volledig mannelijke raad van bestuur. Ook bij de auto­fabrikant Aston Martin zijn alle zeven bestuurders mannen. ‘The all-male board has made a return’, concludeerde de zakenkrant.

Bestuurders van bedrijven die tegen de wet op vrouwenquota blijven zondigen, riskeren de voordelen - ook financiële - verbonden aan hun mandaat tijdelijk kwijt te raken. Volgens onze informatie werd nog niemand bestraft.


Naar aanleiding van het maatschappelijke debat over etnische diversiteit in de samenleving bekeken we voor het eerst hoe het daarmee zit in de raden van bestuur op de Brusselse beurs. Veel nationaliteiten zijn vertegenwoordigd, maar van de 20 bestuursraden uit de Bel20 zijn er elf volledig blank. Van de 212 bestuurders zijn er acht niet-blank. De bekendste niet-blanke bestuurder is Ilham Kadri, de Frans-Marokkaanse topvrouw van de chemiegroep Solvay.

Behalve Kadri zijn er zes niet-blanke bestuurders van Indiase origine (bij Sofina, Ageas, Barco en Aperam) en een van een andere Aziatische origine (bij AB InBev).

Bron: De Tijd

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.