De coronacrisis bracht de digitale transformatie van heel wat bedrijven in een stroomversnelling. Het hielp hen om zich staande te houden. Maar paradoxaal genoeg investeerden bedrijven niet meer, maar net minder in opleidingen voor de eigen IT-professionals. Bedrijven riskeren zo dat hun IT'ers verouderde technologieën en methodologieën gebruiken of dat IT'ers overstappen naar een concurrerend bedrijf, dat wel opleidingsmogelijkheden aanbiedt. 

IT'ers lopen niet warm voor virtuele IT-opleidingen

Naast de kleinere budgetten voor IT-opleidingen, speelt ook de vrees om besmet te raken met het coronavirus een grote rol in de daling van IT-trainingen. Nochtans hebben veel opleidingen zich aangepast aan de huidige omstandigheden. Zo nemen de opleidingen in fysieke lokalen de nodige veiligheidsmaatregelen in acht en verplaatst het merendeel van de opleidingen zich naar een virtuele omgeving, nog steeds geleid door een professionele instructeur. Maar dat lijkt niet alle bedrijven te overtuigen. 

"Een online opleiding kan even waardevol zijn als een klassikale training. Toch als de trainer even betrokken is en hij van de deelnemers evenveel verwacht als in een offline opleiding. Dat kan door huiswerk, maar ook door goed in de gaten te houden of iedereen nog goed bij de les is. Zo zetten we bij CTG een extra trainer in tijdens de virtuele trainingen. Die houdt de mimiek van de deelnemers in het oog om te signaleren of iedereen alles begrijpt en speelt vragen onmiddellijk door aan de lesgever. " Michaël Pilaeten, Learning & Development Manager bij CTG

IT-opleidingen voor freelancers maal vier 

IT-dienstenleverancier CTG verwacht dat bedrijven vanaf 2021opnieuw extra zullen investeren in de opleiding van hun IT-personeel. Toch als ze het voorbeeld volgen van de IT-freelancers in België. Zij volgen vier tot vijf keer meer IT-trainingen dan voltijds werkende IT-professionals in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.