De rol van de Managing Director Asia

Ageas is actief in negen Aziatische landen en het premie-inkomen neemt er snel toe. Gelet op de voetafdruk van de Groep in Azië en de groeiende opportuniteiten die er zich aandienen, zal deze regio in de toekomst waarschijnlijk aan belang blijven winnen. Dit leidt tot een nieuw economisch evenwicht tussen de Aziatische en Europese activiteiten van de Groep. In dit kader zal de aanstelling van Filip Coremans als MD Asia bijkomende managementondersteuning bieden in Azië op het niveau van het Exco. De functie van MD Asia omvat ook transversale verantwoordelijkheden voor Business & Technology Development, waardoor er meer aandacht kan gaan naar slimme synergiën binnen Ageas en er meer kennis kan worden uitgewisseld binnen de Groep en met de partners.

De rol van de Managing Director Europe

Europa blijft erg belangrijk voor Ageas , met drie belangrijke thuismarkten, België, het Verenigd Koninkrijk en Portugal, waar het premie-inkomen gestaag blijft groeien. De verschillende markten kennen uiteenlopende uitdagingen die specifieke aandacht van het management vereisen, een rol die Antonio Cano zal opnemen als MD Europe van Ageas . Net zoals in Azië, wil de Groep immers dicht bij de business blijven, en inspelen op het toenemende belang van een lokale benadering en de evoluerende situatie in alle vijf landen (het Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Turkije en Frankrijk). De functie van MD Europe omvat ook de transversale verantwoordelijkheden voor Herverzekering en Vastgoed.

CEO Hans De Cuyper geeft toelichting bij de nieuwe benoemingen:  

“Dankzij de benoeming van twee regionale Managing Directors krijgen we nog meer overzicht over onze activiteiten, kunnen we een nauwe band onderhouden met onze partners en de vinger aan de pols houden van de lokale business. We geven onze core business dus meer aandacht op het niveau van het Executive Committee. De organisatorische veranderingen zullen ons beter in staat stellen om de waardecreatie van alle activiteiten in ons businessmodel te duiden, om meer draagvlak te creëren voor nieuwe synergiën binnen de Groep, en om andere domeinen zoals Vastgoed en Herverzekering te positioneren binnen een geografische structuur waarin ze optimaal kunnen groeien. Door deze reorganisatie heeft het Executive Committee alle troeven in handen om de uitdagingen en kansen aan te pakken die ons in de toekomst te wachten staan.”

Een volledig overzicht van de leden van het Executive Committee vindt u op onze website.


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.