In oktober werd een extra som van 162 miljoen euro uitgekeerd. Met de schikking trekt Ageas een streep onder het Fortis-verleden. 

De beleggers krijgen een vergoeding omdat ze destijds misleid werden door het Fortis-management. In 2008 ging de bank over de kop tijdens de financiële crisis. Achteraf bleek de overname van ABN Amro, in de periode voor het losbarsten van de bankencrisis, een grote factor bij de ondergang. 

Door de schikking te aanvaarden, verklaart men zich akkoord om geen verdere gerechtelijke stappen te ondernemen. Ongeveer 230.000 dossiers van ex-aandeelhouders van Fortis zijn verwerkt, op een totaal van ongeveer 290.000.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.