Onderzoekscentra imec en VITO en de bedrijven Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill richten het consortium Hyve op, dat de kostenefficiënte en duurzame productie van waterstof op gigawattschaal mogelijk moet maken. "Met Hyve kan Vlaanderen een voortrekkersrol spelen in de uitrol van een waterstofeconomie en de transitie naar een koolstofneutrale industrie", klinkt het in een persbericht.

Waterstoftechnologie is een essentiële bouwsteen in de energietransitie naar een koolstofneutrale samenleving. De chemische industrie is vandaag afhankelijk van "grijze" waterstof, geproduceerd uit aardgas via stroomreforming. Bij dat proces komt veel CO2 vrij. "Groene" waterstof wordt daarentegen geproduceerd door elektrolyse van water door middel van her nieuwbare energie.

Om de productie van groene waterstof concurrentieel te maken moet de prijs van groene stroom echter verder dalen, moeten elektrolysers kostenefficiënter gemaakt worden en moeten er schaalvoordelen gecreëerd worden. Geen enkel bedrijf, kennisinstelling of overheid kan dat probleem zelf oplossen, en dus  slaan zes complementaire waterstofpioniers nu de handen in elkaar, klinkt het. Uniek aan het consortium is dat het is samengesteld uit partijen die nieuwe elektrolysecomponenten ontwikkelen, uit partijen die de nieuwe componenten zullen integreren in hun elektrolysers en meteen ook uit partijen die deze infrastructuur zullen gebruiken om groene waterstof te genereren voor uiteenlopende doeleinden.

Zo bundelen de onderzoekscentra imec en VITO hun kennis om de efficiëntie van de elektrolysetechnologie op te drijven en zal John Cockerill Group de resultaten ervan integreren in de productie van electrolysers, waarvoor Bekaert de geschikte materialen levert. DEME, dat eerder bekendmaakte waterstofconsessies op te zetten in onder meer Oostende en Oman, wil de elektrolysers inzetten om wind- en zonne-energie om te zetten in groene waterstof en afgeleide groene producten. Het wil goedkope waterstofproducten invoeren per schip, als aanvulling op de lokale Europese productie. Colruyt Group tot slot, die een eigen waterstoftankstation uitbaat en een truck test voor zwaar vervoer op waterstof, zal de toepassingen voor duurzaam transport helpen onderzoeken. 

"Het uiteindelijke doel is om een nieuw type elektrolyser te ontwikkelen, dat is de installatie die hernieuwbare energie omzet in waterstof", zegt Alain Bernard van DEME, die verkozen is tot voorzitter van het consortium. "Imec en VITO hebben de know-how  en ideën om hun nanotechcnologie toe te passen om zo de efficiëntie te verhogen van elektrolysers." De ontwikkeling daarvan gebeurt in fases en Bernard verwacht dat de onderzoeksfase ongeveer twee jaar zal duren en tegen eind volgend jaar afgerond zal zijn. Daarna volgt de bouw van een prototype en het testen van de installaties. Over hoeveel de bedrijven investeren in het project wil Bernard niets zeggen. "Maar het feit dat we met zoveel bedrijven zijn betekent wel dat er flink geïnvesteerd zal worden."

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.