18 Aug
18Aug

Begin 2019 dreigde Nyrstar te bezwijken onder een schuldenlast van bijna €1 mrd. Het bedrijf had flink geïnvesteerd in mijnbouwprojecten in Canada en Australië. Maar die bleken nauwelijks zink op te leveren. Een wereldwijde dip in de verwerkingskosten van zink zette vervolgens de winstmarges zwaar onder druk. Belangrijkste klant én grootaandeelhouder Trafigura wendde een dreigend faillissement af met een geldinjectie. In ruil Nyrstar kreeg Trafigura 98 procent van de aandelen. De andere aandeelhouders mochten het restaandeel van 2% onderling verdelen. Door de reddingsoperatie zagen zij de waarde van hun belang in Nyrstar bijna geheel in rook opgaan. 

Een groep kleine aandeelhouders, die samen ruim 14 procent van het genoteerde Nyrstar bezitten, verzet zich al twee jaar tegen de machtsgreep van Trafigura dat daarbij volgens hen zijn boekje zwaar te buiten ging. Dat leidt tot een kluwen van rechtszaken en procedurekwesties. De groep wordt aangevoerd door ondernemer en investeerder Kris Vansanten. 

In juni vroegen de kleine aandeelhouders om een punt toe te voegen aan de agenda van de algemene vergadering van Nyrstar van eind die maand, met name de benoeming van een of meerdere onafhankelijke bestuurders. Ze vinden dat de huidige bestuurders niet meer als onafhankelijk kunnen worden gezien en dat ze rijden voor rekening van Trafigura. 

Tot verrassing van de aanwezigen op de algemene vergadering van 29 juni bleek het agendapunt een buitengewone algemene vergadering met een statutenwijziging geworden te zijn. Maar het aanwezigheidsquorum daarvoor werd niet bereikt, waardoor op maandag 23 augustus een nieuwe vergadering volgt. Deze keer zonder quorumvereiste, maar het punt moet wel nog worden goedgekeurd met 75 procent van de stemmen. 

De minderheidsaandeelhouders beschuldigen Nyrstar van het schenden van de regels rond deugdelijk bestuur en zelfs van ‘diverse leugens’ en van een poging om een ‘verdoken verklaring van Trafigura’ (een stemverklaring) bij de notulen te voegen. Ze eisen bestuurders die hun verantwoordelijkheid opnemen en handelen ‘in het belang van alle aandeelhouders’. 

De aandeelhouders hebben nu echter in een brief aan de raad van bestuur van Nyrstar laten weten dat ze wegblijven van de algemene vergadering van maandag. Een dergelijke demarche is uitzonderlijk in ons land. Nyrstar zegt het niet eens te zijn met de inhoud van de brief en weerlegt met klem de beweringen ervan. 

Bron: De Tijd

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.