De Vlaamse Regering gelast Frederik Delecluyse, haar vertegenwoordiger in de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Diestsepoort, om op de volgende algemene vergadering het aantal bestuurders van Diestsepoort nv vast te leggen op drie.

Delecluyse en Frank Geets worden herbenoemd als bestuurder. An Sprenghers wordt als nieuwe bestuurder benoemd en vervangt er Klara De Neve. 

De mandaten hebben een termijn van 6 jaar, die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van de vennootschap van 2028. 

NV Diestsepoort is de vastgoedvennootschap die eigenaar is van het Dirk Boutsgebouw in Leuven (VAC Leuven).

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.