Water is in de chemiesector een cruciale grondstof die ook ingezet wordt voor stoomproductie of als koelwater. Voor dat proceswater pompen chemiebedrijven in de Antwerpse haven ook drinkwater op uit het Albertkanaal. Een nieuwe waterfabriek zou dat vanaf 2024 kunnen veranderen.

Covestro en Evonik stappen als eerste in een infrastructuurproject van de Amerikaanse investeringsmaatschappij AVAIO en de groep AECOM, meldt essenscia. Die onderneming plant de bouw van een ontziltingsinstallatie die brak dokwater zal oppompen, ontzouten en opzuiveren tot proceswater. De waterfabriek komt op de bedrijfsterreinen van Covestro en zal via een nieuwe leiding langs de Scheldelaan ook Evonik bevoorraden.

Dankzij de installatie, die vanaf 2022 zou gebouwd worden en in 2024 operationeel moet zijn, kunnen Covestro en Evonik hun drinkwatergebruik met 98 procent terugdringen. Dat zou enkel nog nodig zijn voor sanitaire processen.

De waterfabriek heeft de capaciteit om een jaarlijkse waterbesparing te realiseren die gelijk is aan de gemiddelde drinkwaterconsumptie van ongeveer 40.000 gezinnen. Volgens de initiatiefnemers zal het mogelijk zijn om de waterfabriek nog verder uit te breiden, waardoor nog andere bedrijven zouden kunnen aansluiten.

Het ontzilte dokwater is niet enkel een volwaardig alternatief voor drinkwater, het is zelfs beter geschikt voor de chemische processen. Zo is de zoutlast, of de concentratie aan mineralen, van proceswater vijf keer lager dan van drinkwater. Doordat het water minder zout bevat is het beter geschikt voor chemie-installaties. Dat betekent minder watergebruik, minder afvalwater en minder chemicaliën voor waterbehandeling.

"In moeilijke economische tijden is dit positief investeringsnieuws met een uitgesproken duurzaam karakter", zegt Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder essenscia Vlaanderen. "Slechts 6 procent van het totale waterverbruik van de chemie- en farmabedrijven is drinkwater. Bovendien heeft de sector het verbruik van drinkwater tussen 2007 en 2017 in absolute cijfers al met 15 procent teruggedrongen. Met dit unieke project zorgt de chemiesector, via eigen financiering, opnieuw voor een forse besparing van het drinkwaterverbruik, volledig in lijn met de ambities van de 'Blue Deal' van de Vlaamse regering."

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.