15 Nov
15Nov

Aquafin en Dockwater hebben een Memorandum of Understanding afgesloten om te onderzoeken hoe gezuiverd afvalwater kan worden gebruikt in de geplande ontziltingsinstallatie van Dockwater in de haven van Antwerpen. Die installatie zou op die manier zowel afvalwater als brak water uit de havendokken kunnen gebruiken om op te zuiveren tot hoogwaardig proceswater voor de industrie. 

Heel wat industriële installaties in de Antwerpse haven gebruiken momenteel drinkwater voor bepaalde bedrijfsactiviteiten, omdat dit de enige beschikbare waterbron is. De nieuwe installatie van Dockwater wordt zo ontworpen dat zowel afvalwater als zout water uit de havendokken kan omgezet worden in hoogwaardig proceswater. Daardoor kunnen industriële bedrijven in de haven hun verbruik van drinkwater met meer dan 95% verminderen en verlaagt bijgevolg ook de druk op de drinkwatervoorraden in de Antwerpse regio.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in Antwerpen-Noord ligt vlakbij de toekomstige locatie van Dockwater, dat zal worden gebouwd op de terreinen van chemiebedrijf Covestro in de haven van Antwerpen. Door gebruik te kunnen maken van afvalwater zetten Dockwater en de aangesloten bedrijven een belangrijke stap naar volledig circulair watergebruik. Bovendien beschikt Dockwater zo over een tweede, complementaire bron van watervoorziening.

Jan Goossens, CEO Aquafin: "Aquafin zet zich in om samen te werken met private en publieke partners die de mogelijkheden willen verkennen om afvalwater te hergebruiken waar dat ecologisch, sociaal en economisch zinvol is. Onze MOU met Dockwater toont ons engagement om de Blue Deal-ambities van de Vlaamse regering en de initiatieven rond circulaire economie in Vlaanderen vooruit te helpen. Behandeld afvalwater is een waardevolle bron die op deze manier optimaal gevaloriseerd wordt."

Mark McComiskey, vertegenwoordiger van Dockwater: "Van bij de start is het Dockwaterproject opgevat als een duurzame en circulaire nieuwe waterbron voor de Vlaamse regio, een die zal helpen om het industriële verbruik van beperkte zoetwaterbronnen aanzienlijk te verminderen. Hoewel de installatie in eerste instantie zout water uit de dokken zal gebruiken, is het onze visie om volledige circulariteit te bereiken en al ons water uit afvalwater te halen. Deze verbintenis met Aquafin is een belangrijke stap in die richting. We zijn ook in gesprek met industriële bedrijven in de haven om op termijn ook hun afvalwater in onze installatie te gaan gebruiken en zo de waterkringloop te sluiten. Onze Dockwaterfabriek heeft daarvoor alle troeven in handen, onder meer dankzij de zeer s trategische locatie in de haven."

Betrokken bedrijven

Aquafin is een Belgisch bedrijf dat eigendom is van de Participatiemaatschappij Vlaanderen en gespecialiseerd is in afvalwaterzuivering, met hoofdactiviteiten in Vlaanderen. Aquafin beheert meer dan 300 waterzuiveringsinstallaties, meer dan 6.000 kilometer gemeentelijke afvalwatercollectoren en ongeveer 2.000 pompstations en retentiebekkens. Aquafin gebruikt ook zijn kennis van de waterkringloop om te werken aan een leefomgeving in harmonie met water.

Dockwater bv ontwikkelt een ontziltingsinstallatie voor de levering van proceswater aan industriële bedrijven die actief zijn in de Antwerpse haven, waardoor de industrie haar drinkwaterverbruik en haar totale waterverbruik aanzienlijk kan verminderen en de veerkracht van de watervoorziening in de hele Vlaamse regio wordt vergroot. De ontwikkeling van het Dockwater-project wordt aangestuurd door AVAIO Capital. 

Dockwater bv is gemeenschappelijk eigendom van AVAIO Capital en Macquarie Capital.

AVAIO Capital is een investeringsmaatschappij, gespecialiseerd in de ontwikkeling en creatie van nieuwe, duurzame infrastructuren in Noord-Amerika en Europa, met name in vier sectoren, digitaal, water, energietransitie en transport. 

Macquarie Capital is de belangrijkste investeringstak van Macquarie Group, en is gespecialiseerd in infrastructuurontwikkeling. Het bedrijf heeft ruim 20 miljard US-dollar aan projecten in aanbouw of ontwikkeling.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.