24 Dec
24Dec

Arnaud Vajda wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO). De ministerraad heeft donderdag het licht op groen gezet voor het KB dat zijn benoeming regelt.

De Franstalige Vajda heeft veel ervaring bij de federale overheidsdiensten op zak. Hij zetelt bijvoorbeeld in het directiecomité van de FOD Financiën, als hoofd van de Stafdienst Personeel en Organisatie. Bevoegd staatssecretaris Thomas Demine (PS) reageert tevreden op zijn komst. 

"Sinds ik ben gestart als staatssecretaris zijn verschillende acties op touw gezet om de POD Wetenschapsbeleid opnieuw op punt te zetten en duidelijke perspectieven te geven. De huidige context herinnert ons elke dag aan het belang van de wetenschap en hoe belangrijk het is de wetenschap te betrekken bij het beleid. Zonder een goed functionerende structuur en management is voldoen aan realistische ambities echter niet mogelijk, aldus Dermine.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.