Stage, werkplekleren, duaal leren: al deze vormen van leren op de werkplek bieden volgens de VLOR en de SERV een troef voor het behalen van een kwalificatie en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. "Het verzekert een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt", zegt SERV-voorzitter Ann Vermorgen. Door de coronacrisis was de organisatie van duaal leren het voorbije schooljaar een hele uitdaging. Niet alle lessen op school en opleidingsuren in het bedrijf verliepen "normaal". Digitale lessen, afstandsregels, veiligheidsschermen, telewerken maar ook de tijdelijke opschorting van praktijklessen of de tijdelijke sluiting van bepaalde sectoren bemoeilijkten de opleiding.

Momenteel kunnen jongeren 96 duale trajecten volgen, van bandenmonteur over florist tot podiumtechnieken. Vanaf volgend schooljaar stijgt het aantal naar 128. Op 1 februari waren er 1.792 leerlingen in duaal leren ingeschreven, verspreid over 74 studierichtingen en 190 scholen, en 5.127 erkende ondernemingsvestigingen staan klaar met één of meerdere opleidingsplaatsen voor duaal leren. Het systeem beperkt zich momenteel nog tot het secundair en secundair-na-secundair onderwijs. In september 2022 volgen het volwassenenonderwijs en later ook het hoger onderwijs.

Met een "normaal" begin van het schooljaar 2021-2022 in het vooruitzicht hopen de VLOR en de SERV dat duaal leren in september opnieuw ten volle kan opstarten. Beide adviesraden hernieuwen dinsdag via een gezamenlijke oproep hun engagement voor een aantrekkelijk en sterk duaal leren en werkplekleren.

"Bij de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties is er veel enthousiasme voor deze manier van opleiden. Alleen zien we nog veel koudwatervrees bij jongeren en hun ouders of dit wel een evenwaardige manier van leren is. Door een sterk aanbod te voorzien en af te stemmen op de regionale economie kunnen we nog meer leerlingen aantrekken voor duaal leren. Veel scholen en ondernemingen staan in elk geval al klaar", benadrukt Vermorgen.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.