Veel wereldwijde bedrijven geven nog steeds geen prioriteit aan milieu-, maatschappelijke en bestuursrisico’s (ESG - Environmental, Social, Governance) op bestuursniveau. Dit creëert zorgwekkende hiaten in hun evaluatie en beperking van deze toenemende gevaren, aldus een onderzoek dat recentelijk werd gepubliceerd door Marsh, 's werelds grootste verzekeringsmakelaar en risicoadviseur.

Over het rapport ” Evaluating ESG and Pandemic Risk Reporting Trends “

Voor de verslagperiode juli 202-juli 2021 werden de jaarverslagen onderzocht van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE100 Index, alsook van 60 toonaangevende bedrijven die genoteerd zijn op de New York Stock Exchange, Euronext en de Hong Kong Stock Exchange. 

Marsh, bijgestaan door Cranfield University (VK) analyseerde de sleutelwoorden in de risicoparagrafen van de jaarverslagen van deze bedrijven om inzicht te krijgen in hoe bedrijven de ESG-risico's evalueren. 

Aldus identificeert het onderzoek de trends in ESG-rapportage en meet het de paraatheid van bedrijven om te reageren op toekomstige ESG- en pandemische risico's.

Lokale verschillen en gelijkenis

Uit het Marsh’ onderzoek blijkt dat de Euronext genoteerde bedrijven het meest bezorgd zijn over ESG-blootstellingen aangezien 90% van hen de ESG-risico's als een belangrijke prioriteit in hun jaarverslagen vermelden. 

Dit in tegenstelling met de bedrijven genoteerd aan de New York Stock Exchange waar slechts 35% ESG als een toprisico beschouwen, gevolgd door 30% voor de bedrijven genoteerd op de Hong Kong Stock Exchange. 

Slechts een vijfde (21%) van de FTSE100-genoteerde bedrijven (de Financial Times Stock Exchange Index) beschouwde ESG als een belangrijk risico in hun jaarverslagen. 

Terwijl bijna alle organisaties in de steekproef milieurisico's vermeldden in de belangrijkste risicoparagrafen van hun jaarverslagen, waren de vermeldingen van sociale verantwoordelijkheid over het algemeen laag. Dit wijst op een concentratie op het milieuaspect van ESG-evaluatie over alle beurzen heen!

Waarom zijn de ESG-risico’s prioritair voor Euronext genoteerd bedrijven? 

De EU voerde de verplichte rapportage in van klimaat gerelateerde risico's via de richtlijn Niet-Financiële Reporting Directive (NFRD) aangevuld in 2021 met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). 

Uit het onderzoek blijkt dat duurzaamheid en milieu enkel tot de top vijf voor de Euronext genoteerde bedrijven behoorden.

Het onderzoek stelt ook vast dat bij deze bedrijven informatietechnologie en risico's in verband met regelgeving en wetgeving domineerden in hun top vijf van de wereldwijde risicocategorieën, dit samen met liquiditeits-, krediet- en solvabiliteitsrisico’s.

Quid de bedrijven genoteerd op de Financial Times Stock Exchange Index?

Het VK werd een van de eerste landen die verplichte rapportage over klimaatrisico’s voorschreef in overeenstemming met de aanbevelingen van de TCFD. (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). 

Deze TCDF, opgericht in 2015, had tot doel de rapportage van klimaat gerelateerde financiële informatie te verbeteren en op te schroeven om betere investerings-, acceptatie- en krediet beslissingen mogelijk te maken. 

Uit de analyse die werd uitgevoerd op de jaarverslagen van FTSE 100 bedrijven blijkt dat bijna alle FTSE 100-bedrijven het woord "milieu" vermelden als hun belangrijkste risico terwijl de kwalificatie van "sociale verantwoordelijkheid" laag scoorde in vergelijking hiermee. 

Het Marsh onderzoek stelt eveneens vast dat minder dan een derde (30%) van de FTSE100- aan een afzonderlijke rapportering over klimaatveranderingsrisico's deed. 

De TCFD werkt met 11 aanbevolen bekendmakingen en vanaf april 2022 zal de openbaarmaking van TCFD in het VK verplicht zijn voor de 1.300 grootste bedrijven in het VK.

Wat met bedrijven genoteerd op de NY Stock Exchange?

In de VS heeft de regering-Biden in 2021 “de Executive Order on Climate-Related Financial Risk” uitgevaardigd, bedoeld voor federale agentschappen. Dit zal naar verwachting leiden tot het overwegen van diverse klimaat gerelateerde regelgevingsinitiatieven.

Voor de op de NYSE genoteerde bedrijven werd COVID-19 in 80% van de geanalyseerde verslagen als het voornaamste risico geanalyseerd.

Situatie op de Hong Kong Stock Exchange (HKSE) bedrijven

De Securities and Future Commission van Hong Kong heeft besloten om voor naleving van het TCFD-kader een latere datum 2025 in te voeren. Desondanks zal de informatieverschaffing in sommige sectoren eerder van toepassing zal zijn.

ESG-rapporetingstool 

Marsh lanceert een ESG Risk Rating tool waardoor ondernemingen een duidelijk kader wordt aangereikt van waaruit zij hun ESG-prestaties beter kunnen begrijpen, beter geïnformeerde investeringsbeslissingen kunnen nemen en betere resultaten op het gebied van risicobeheer kunnen realiseren.

 "Het groeiende bewustzijn van het publiek en de beleggers rond ESG-kwesties betekent dat raden van bestuur steeds meer tijd en middelen moeten besteden aan het beheer van de sociale en bestuurlijke facetten van ESG-risico's, ” aldus Tim Merci, Head of Consulting Solutions Marsh BeLux. “Het verankeren van ESG is in toenemende mate een bron van concurrentievoordeel voor de organisaties die het goed doen."

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.