Net zoals in Frankrijk is er in ons land voortaan een "Huis voor de Klokkenluiders". De vzw wil steun bieden aan iedereen die "een inbreuk op het algemeen belang wilde aanklagen, maar zich eenzaam, verloren of in gevaar voelt". 

Klokkenluiders klagen wantoestanden aan, en dragen in die hoedanigheid bij tot een goed functioneren van de democratie. In België worden ze echter nog steeds geconfronteerd met een weigering van de overheid om bepaalde gegevens te gebruiken. En lekken ze gevoelige informatie, dan worden ze nadien vaak uitgespuwd of zelfs ontslagen, terwijl de verantwoordelijken voor de wantoestanden een hand boven het hoofd gehouden wordt door hun hiërarchie of de politieke macht. 

Er bestaan op Europees vlak weliswaar juridische richtlijnen om de rechten van klokkenluiders te garanderen, maar in ons land zijn die nog niet omgezet in wetgeving en blijven de richtlijnen dus dode letter, hekelen de initiatiefnemers van het Huis voor Klokkenluiders. 

"We kunnen niet meer rekenen op de Belgische regering of andere regeringen op Europees niveau", aldus de Amerikaan Bradley Birkenfeld, erevoorzitter van de nieuwe vereniging. Als bankier bij de Amerikaanse tak van het Zwitserse UBS bracht hij in 2007 aan het licht hoe de bank klanten hielp om belastingen te ontwijken. Hij wil zijn steentje bijdragen om de zaken in België te doen vooruitgaan en wetgeving tot stand te brengen die klokkenluiders beschermt en vergoedt. 

Het Huis voor Klokkenluiders wil morele en psychologische steun bieden, strategisch advies geven, maar ook juridische hulp verlenen. 

Een van de oprichters van het Huis voor Klokkenluiders is Karel Anthonissen, de gewezen gewestelijk directeur van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) die onder meer op ramkoers raakte met voormalig Open VLD-voorzitter en ex-minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht.

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.