GUBERNA en VBO hebben de eerste monitoringstudie uitgevoerd over de naleving van de nieuwe Belgische Code 2020 over Corporate Governance. Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de naleving van de Belgische Corporate Governance Code (‘Code’). Deze nieuwe editie is de eerste die zich toespitst op de Belgische Corporate Governance Code 2020. 

Globaal genomen wordt 96,3% van de Code 2020 nageleefd. In 6,4% van de gevallen leggen vennootschappen uit waarom zij van een specifieke bepaling afwijken. 89,9% van de onderzochte bepalingen van de Code 2020 wordt volledig uitgevoerd. Een minder positieve bevinding is dat 4% van de bepalingen van de Code niet wordt toegepast, zonder dat dit wordt toegelicht. 

Samenstelling van de raad 

De raden van alle onderzochte genoteerde vennootschappen bestaan uit minstens de helft niet-uitvoerende bestuurders. Alle genoteerde vennootschappen, behalve 2 (2,5%), beschikken over minstens 3 onafhankelijke bestuurders. De vennootschappen die minder dan 3 onafhankelijke bestuurders hebben, geven hiervoor een uitleg. 51 vennootschappen (63,75%) hebben meer dan 3 onafhankelijke bestuurders, met uitschieters tot een maximum van 11 onafhankelijke bestuurders. 

Scheiding van functies aan de top

Bij zowat alle genoteerde vennootschappen is er een scheiding tussen de functie van de CEO en de functie van de voorzitter van de raad van bestuur. 5 vennootschappen (6,3%) combineren beide functies. Naast deze 5 vennootschappen, zijn er 4 andere vennootschappen (5%) die een voorzitter hebben die géén CEO is maar wel een uitvoerende functie bekleedt binnen de vennootschap. Het is niet onlogisch dat het onderzoek aantoont dat uitvoerende voorzitters vaker voorkomen bij de kleinere vennootschappen uit de BEL Mid en BEL Small index. Ongeveer de helft van de vennootschappen opteert voor een niet-uitvoerend, niet-onafhankelijk voorzitter. 

Secretaris-generaal

83,33% van de genoteerde vennootschappen die informatie verstrekken over het al dan niet beschikken over een secretaris-generaal, geeft aan dat er een secretaris-generaal is aangesteld (50 vennootschapen). Enkele vennootschappen (10, of 17%) geven duidelijk aan dat ze deze functie niet hebben en leggen uit waarom. Voor een aantal andere vennootschappen (20, of 33,3%) werd geen info gevonden. De functie van secretaris-generaal wordt niet steeds op dezelfde wijze ingevuld. 20 secretarissen zijn lid van het uitvoerend management. Geen enkele secretaris is ook lid van de raad. In andere gevallen hebben ze een andere functie in de vennootschap. 

Het volledige rapport is te raadplegen via https://www.corporategovernancecommittee.be/sites/default/files/generated/files/study/monitoring_report_-_code_2020_-_nl.pdf

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.