Esports, de competitieve praktijk van videogames, heeft zich ook in ons land sterk ontwikkeld in navolging van de wereldwijde trend. Om te beantwoorden aan de behoefte naar meer structuur en toezicht sloten de drie Belgische associaties BESF, de Vlaamse Esports Federatie en WalBru esport onlangs een samenwerkingsakkoord. De BESF wil onder meer de verschillende stakeholders samenbrengen en focussen op het nationale ecosysteem, zodat spelers die te goed worden niet noodgedwongen naar het buitenland moeten trekken om hun carrière verder uit te bouwen, zegt vicevoorzitter Samy Bessi. 

Ook is er nood aan duidelijke 'good practices' en waarden die geïntegreerd moeten worden. Het gaat bijvoorbeeld over gedragscodes voor spelers onderling en op sociale media, regels rond fair play en sportmanship, de strijd tegen doping en corruptie, en een beleid rond matchfixing en weddenschappen. BESF wil ook werken rond de problematiek van gokverslavingen en gameverslavingen, maar evengoed de positieve kanten in de verf zetten op technologisch en economisch vlak. Aangezien er ook veel minderjarigen actief zijn in de nog vrij onbekende wereld van de esport, wil BESF ook het contactpunt zijn voor ouders door bijvoorbeeld een hotline te openen. En ook onderwijs is erg belangrijk.

Bovendien wil BESF een antwoord krijgen op de vraag hoeveel esporters ons land nu eigenlijk telt. "In de gekende cijfers zitten ook de mensen die af en toe eens Candy Crush op hun gsm spelen. We weten momenteel echter niet hoeveel professionele spelers er zijn", aldus Bessi. Mede daarom wil de sector een eerste marktstudie uitvoeren om het belang van de sector in detail te analyseren.

Esports worden vandaag in ons land ook nog niet als een sport beschouwd, legt fiscaal expert en medeorganisator van de Vlaamse Esports Federatie Michel Maus uit. Daardoor kunnen esports niet geïntegreerd worden in bestaande sportstructuren en is het geldende sportreglement niet van toepassing. "Maar als het geen sport is, wat is het dan wel. En welk niveau is waarvoor bevoegd?", vraagt Maus zich af. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft onlangs wel aangekondigd dat het fiscaal statuut van sporters nu ook van toepassing is op esports. Zo kunnen de esporters die zijn aangesloten bij voetbalclubs (elke ProLeague-ploeg heeft bijvoorbeeld minstens één esporter) bijvoorbeeld eveneens genieten van een RSZ-vrijstelling en kunnen de clubs 80 procent van de bedrijfsvoorheffing inhouden. Voor de Nationale Loterij, die de Belgische esports dit jaar met 50.000 euro steunt en van plan is dat de komende jaren ook te doen, is de samenwerking een logische stap, omdat zowel de Loterij als de esports-wereld willen werken aan verantwoord spelen, zegt CEO Jannie Haek. 

De Nationale Loterij steunt vandaag al 26 "gewone" sportfederaties en zorgt er zo onder meer voor dat Belgische delegaties kunnen deelnemen aan buitenlandse wedstrijden of dat die internationale wedstrijden naar ons land kunnen komen. In totaal investeert de Nationale Loterij elk jaar 330 miljoen euro aan winst in een hele reeks verenigingen, evenementen en goede doelen.

De steun van de Nationale Loterij is de eerste financiële steun die de sector krijgt. "We wilden niet het risico lopen om ons te laten sturen door bedrijven met andere waarden dan de onze", zegt Bessi. Nu de Nationale Loterij op de kar is gesprongen, zijn er wel nog andere private en publieke bedrijven die geïnteresseerd zijn.

Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.