Volgens de enquête van Fevia worden zowat drie op de vier voedingsbedrijven getroffen door de coronamaatregelen. Voor 2020 verwachten de bedrijven daardoor een daling van de jaaromzet met gemiddeld 7 procent, wat neerkomt op een verlies van bijna vier miljard euro. Die achteruitgang wordt voornamelijk toegeschreven aan de lagere verkoop aan de horeca en de foodservice en aan de verminderde export."

Daardoor werden gemiddeld ook 36 procent van de geplande investeringen in 2020 intussen uitgesteld, wat natuurlijk jammer is", stelt Bart Buysse, CEO van Fevia. Bovendien verwachten twee op de drie Belgische voedingsbedrijven dat de omzet ook in 2021 nog 5,7 procent lager zal liggen dan normaal. Op het vlak van de werkgelegenheid verwachten ze zelfs een daling van 4,5 procent, waardoor meer dan 4.000 jobs op de helling komen te staan.

De voedingsfederatie herhaalt daarom haar pleidooi voor steunmaatregelen van de overheid. "Onze ondernemers, waaronder veel kmo's, tonen veel weerbaarheid en blijven ambitieus. Maar vandaag hebben ze nood aan ondersteuning", zegt Fevia-voorzitter Jan Vander Stichele. "Om de voedselproductie op peil te kunnen blijven houden, is onze prioriteit nu om zo snel mogelijk ook sneltesten in te zetten in onze voedingsbedrijven en waar nodig de flexibiliteit krijgen om snel en eenvoudig extra krachten in te zetten, bijvoorbeeld via de tewerkstelling van tijdelijk werklozen en studenten. Net zoals het belangrijk is dat de regeringen een relanceplan uitwerken om perspectief te bieden aan de bedrijven."

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.