Hoewel steeds meer bedrijven ambities op vlak van klimaat en milieu uitspreken, is er een ontstellend gebrek aan kennis en expertise aanwezig in de bestuurskamers om die ambities in concrete plannen te gieten. Dat blijkt uit een doorlichting van de 100 grootste Amerikaanse bedrijven door het Stern Center for Sustainable Business van de New York University. 

Die 100 bedrijven zijn in totaal goed voor 1.188 bestuurders. Een schamele 6 procent daarvan had ‘relevante geloofsbrieven’ op vlak van milieubescherming in de breedste betekenis van het woord. Maar als het gaat om het klimaat, zakt dat percentage helemaal in elkaar tot 0,3 procent. De kans is klein dat die percentages aanzienlijk beter zijn bij de bedrijven die net buiten die top 100 vallen. Dat staat in schril contrast met de zowat 1.500 bedrijven die volgens de cijfers van nieuwsdienst Bloomberg allemaal doelstellingen hebben geformuleerd om CO2-neutraal te worden. Slechts een fractie daarvan heeft dat in een concreet plan gegoten, waarbij de deadline doorgaans 2050 is. 

De kans is klein dat daar snel beterschap in komt met de huidige samenstellingen van de bestuurskamers. De conclusie van Tensie Whelan, directeur van het Stern Center, is dan ook vernietigend. ‘De raden van bestuur in de VS lijden onder een ontoereikende expertise op vlak van leefmilieu, sociale zaken en deugdelijk bestuur’, klinkt het. 

Dunne spoeling van bestuurders met nodige expertise

Het probleem is om bestuurders te vinden die de juiste competenties in huis hebben. Een expert in milieukwesties die geen voeling heeft met het aansturen van een multinational, is ook niet meteen een geschikte kandidaat-bestuurder. De spoeling is dus dun. Whelan schetst het traject dat bedrijven best volgen. Het is vooral zaak om de voornaamste uitdagingen in kaart te brengen. Niet elk bedrijf heeft dezelfde CO2-voetafdruk, om maar iets te noemen. Eenmaal daar de prioriteiten in vastliggen, kan de juiste expertise gezocht worden. 

‘Op bestuursniveau kan je kijken naar voormalige CEO’s die van klimaat- en duurzaamheidsthema’s hun kernfocus hebben gemaakt’, zegt Whelan tegen Bloomberg. ‘Zoals Paul Polman, de voormalige topman van Unilever. Hij liep echt voorop in deze thema’s op bedrijfsniveau.’ 

Bron: Business AM

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.