Koen Anciaux wordt vanaf 1 februari de nieuwe voorzitter van De Vlaamse Waterweg. Hij volgt Frieda Brepoels op. Zij blijft in de toekomst wel zetelen in de raad van bestuur. 

De bestuurswissel, zoals voorzien halverwege de beleidsperiode, werd eind vorig jaar door de Vlaamse regering goedgekeurd. Daar werd ook de benoeming van Tom Dehaene als ondervoorzitter bevestigd. 

De Vlaamse Waterweg ontstond in 2018 uit de fusie van nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal. Ze staat in voor het beheer van de waterwegen in Vlaanderen. De focus ligt op vervoer via binnenvaart, waterbeheersing, recreatie, toerisme en natuurbeleving. Er werken ongeveer 1.350 mensen bij de nv. 

Anciaux is sinds 2005 bestuurder in de raad van bestuur van de toenmalige Waterwegen en Zeekanaal NV. In 2017 maakte hij zo de overstap naar de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv. De nieuwe voorzitter is van plan om de koers van zijn voorgangster voort te zetten, zegt hij woensdag in een persbericht. Naast een aantal werven aan bruggen en bermen, zal de focus liggen op het beheersen van wateroverlast en droogte.

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.