In bijzondere omstandigheden wegens COVID-19, hield Milcobel dit jaar haar Algemene Vergadering achter gesloten deuren op dinsdag 16 juni 2020.

Op de agenda stonden de statutaire aangelegenheden met betrekking tot het finaliseren van het boekjaar 2019. Het jaarresultaat van 2019 werd bij meerderheid van stemmen goedgekeurd. De Algemene Vergadering besliste om een dividend van 2% uit te keren op het ledenkapitaal van de aangesloten vennoten-leveraars.

Voorzitter Dirk Ryckaert sprak een uitdrukkelijk dankwoord uit naar het personeel van Milcobel om gedurende de coronacrisis het bedrijf draaiende te houden. “Dankzij de nodige vindingrijkheid, flexibiliteit en inzet van het personeel hebben we alle sites operationeel kunnen houden en onze klanten kunnen blijven bevoorraden ondanks de moeilijke omstandigheden.”

De Algemene Vergadering ging ook over tot de benoeming van de herverkiesbare mandaten in de Raad van Bestuur van Milcobel. Bestuursleden Betty Eeckhaut en Luc Van Laer werden bij meerderheid van stemmen herverkozen als lid van de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar. Voorzitter Dirk Ryckaert en ondervoorzitter Kris D’haemer werden niet herverkozen. Milcobel dankt Dirk en Kris voor hun verregaande inspanningen tijdens de voorbije jaren. Het transformatieproject dat mede onder hun leiding werd opgestart, zal de komende jaren ongetwijfeld z’n vruchten opleveren voor de coöperatie.

De Raad van Bestuur gaat nu voorlopig verder met 7 leden om Milcobel tot een gezond en sterk bedrijf te vormen onder voorzitterschap a.i. van Betty Eeckhaut.

De Algemene Vergadering was ook het forum bij uitstek om kennis te maken met de nieuwe CEO Nils van Dam, sinds 19 mei ll. aan boord, en een eerste idee te krijgen van de richting die hij wenst uit te gaan met Milcobel. De Algemene Vergadering drukte haar volle steun uit t.a.v. de nieuwe CEO.

Nils van Dam sprak zeer duidelijk de intentie uit om nauw samen te werken en de handen in elkaar te slaan om te bouwen aan een sterke en rendabele toekomst voor de zuivelcoöperatie.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.