Bij het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 nam de regering een aantal uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen om te voorkomen dat de continuïteit van kritieke en vitale sectoren tijdens de COVID-19 pandemie in het gedrang zou worden gebracht.

Een van de maatregelen is de optrekking - in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 - van 100 vrijwillige overuren (=basiscontingent) naar 220 vrijwillige overuren voor de kritieke sectoren. Tijdens deze periode mogen werknemers dus 120 bijkomende vrijwillige overuren (=bijkomend contingent) presteren. Deze overuren geven geen recht op inhaalrust, noch op betaling van overloon.

Het bijkomend contingent van 120 vrijwillige overuren wordt nu ook vrijgesteld van inkomstenbelastingen en sociale bijdragen voor zover ze gepresteerd zijn in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020.

De 120 bijkomende vrijwillige overuren gepresteerd van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 in de kritieke sectoren worden vrijgesteld van inkomstenbelastingen en sociale bijdragen. Bruto is dus gelijk aan netto.

Bron: Claeys & Engels

https://www.claeysengels.be/nl-be/news-events/news_events/a/bijkomende-vrijwillige-overuren-kritieke-sectoren/  

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.