Voor minister Maron gaat het om "een erg belangrijke stap in het licht van de ernst van de gezondheidscrisis en de huidige spanning op de markten. Het is van fundamenteel belang dat alle Brusselse zorginstellingen te allen tijde toegang hebben tot kwaliteitsvol materiaal tegen een voordelige prijs. Door hun het administratieve werk rond de plaatsing van overheidsop drachten makkelijker te maken, ondersteunt Iriscare de zorginstellingen, ongeacht hun inrichtende macht."

CEO Tania Dekens wijst erop dat Iriscare er sinds midden maart voor alle instellingen, centra en gezondheidsdiensten in het Brussels Gewest is. "De aankoopcentrale vormt daarbij het sluitstuk. Iriscare ondersteunt hierbij alle Brusselse instellingen, centra en diensten klein en groot en biedt ze de mogelijkheid om aan dezelfde prijs kwaliteitsvol beschermingsmateriaal aan te kopen en te verdelen aan hun bewoners en bezoekers. Elk van hen zet zich dagelijks in voor de gezondheid en bijstand aan personen in ons Gewest en verdient het beste beschermingsmateriaal aan de juiste prijs in de strijd tegen het COVID-19-virus."Concreet kunnen de instellingen die een overeenkomst ondertekenen met Iriscare dankzij de centrale hun bestellingen rechtstreeks plaatsen bij de leveranciers, met wie Iriscare een raamovereenkomst afsloot. Zo vereenvoudigt en versnelt Iriscare de procedure van de overheidsopdrachten, zonder echter tussen te komen in de levering, opslag en facturatie van de producten.

Alle gevestigde instellingen die actief zijn in en erkend zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen zich bij de centrale aansluiten. In de opstartfase krijgen de zorginstellingen voorrang, gevolgd door de administraties. Het gaat om de rust- en verzorgingstehuizen die afhangen van Iriscare; de zorginstellingen en -diensten erkend door de GGC, VGC of Cocof (zoals de instellingen voor personen met een handicap, dagcentra, thuishulpdiensten, revalidatiecentra, centra voor gezinsplanning, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, medische huizen, enz.); de andere opvangstructuren erkend door de GGC, VGC of Cocof, zoals de daklozencentra; en de administraties die werkzaam zijn op het gewestelijke grondgebied (gemeenten, Brussels Gewest, VGC, Cocof).

In de tweede fase kunnen alle instellingen die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Iriscare, de Diensten van het Verenigd College (DVC), de VGC of de Cocof uit de sociale, sociaaleconomische, culturele en de sportsector gebruik maken van de aankoopcentrale.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.