Dr. Antony Ting zal enerzijds de onderzoeksactiviteiten van Bone Therapeutics leiden. Anderzijds zal hij toezien op de verdere ontwikkeling van het allogene, off-the-shelf, gedifferentieerde mesenchymale stromale celtherapie (MSC) platform, ALLOB. De nieuwe CSO kan daarbij bogen op twee decennia aan expertise in translationele klinische ontwikkeling van therapieën met volwassen stamcellen. Zijn onmiddellijke focus ligt op de verdere uitbreiding van de pijplijn van Bone Therapeutics. Daarbij zal hij verder bouwen op interne knowhow en externe samenwerkingen rond nieuwe, gespecialiseerde celtherapieproducten met een verbeterde doeltreffendheid en zal hij gebruik maken van gedifferentieerde en gemodificeerde MSC’s. 

Dr. Anthony Ting heeft meer dan 30 jaar academische en industriële ervaring in translationele wetenschap en het indienen van wereldwijd regelgevende dossiers, waarvan 20 jaar specifiek in stromale celgebaseerde therapeutica. Hij is momenteel Chief Commercialization Officer in de raad van bestuur van de International Society for Cell and Gene Therapy (ISCT) en zetelt in commissies voor de Alliance for Regenerative Medicine (ARM) en het Health and Environmental Sciences Institute (HESI). Meest recentelijk maakte hij deel uit van het senior managementteam van Athersys, een Nasdaq-genoteerd bedrijf met celtherapieën in klinische fase. 

Als Vice President van Regeneratieve Geneeskunde en Hoofd van Cardiopulmonaire Programma's, was hij verantwoordelijk voor alle ontwikkelingsstadia, van het preklinisch onderzoek tot in kliniek voor de cardiovasculaire en pulmonaire programma's met Athersys' meest geavanceerde celtherapieproduct MultiStem®, een allogeen stamcelproduct afgeleid van volwassen beenmerg. Daarvoor was Dr. Ting hoofdonderzoeker en hoofd van de Novel Inhibitors Screening Group aan het Institute of Molecular and Cell Biology (IMCB) van de National University of Singapore, dat nieuwe therapeutische targets identificeert door middel van high-throughput screening. Dr. Ting behaalde zijn PhD in Celbiologie aan de Johns Hopkins University en zijn B.A. in Biologie aan het Amherst College.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.