Tweeëndertig CEO’s en prominenten uit de bedrijfswereld mengen zich in het debat over de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs. Ze doen dat in De Tijd in een open brief die uitgaat van het STEM-platform, het adviesorgaan dat de Vlaamse regering bijstaat om wetenschappelijke en technische opleidingen aantrekkelijker te maken. Bij de ondertekenaars zitten grote namen als Johan Thijs (CEO KBC), Piet Vandendriessche (CEO Deloitte), Marc Grynberg (CEO Umicore) en Thomas Leysen (voorzitter Umicore en Mediahuis).

De bedrijfsleiders willen voorkomen dat de Vlaamse onderwijsraad (VLOR), die de regering bij onderwijshervormingen adviseert, een verkeerd advies zou geven over de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs die volgend jaar ingaan. Dat zijn de minimumdoelen die leerlingen van de overheid moeten halen. Donderdag komt de VLOR daarover samen. Eind juni werden de eindtermen door de Vlaamse regering al voorlopig goedgekeurd. Na het advies volgt een definitieve beslissing.

Experts die meewerkten aan de hervorming zijn ontevreden dat 91 eindtermen op het laatste moment zijn geschrapt of aangepast. Voor het bedrijfsleven zijn de wijzigingen in het domein STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) ontoelaatbaar. ‘De eindtermen behouden zoals ze principieel door de regering goedgekeurd zijn, zou een historische vergissing zijn’, zegt Françoise Chombar, de voorzitster van het STEM-platform en de CEO van Melexis. De CEO’s vragen vier aanpassingen terug te draai- en.

Ze willen dat ‘computationeel denken en handelen’ in alle onderwijsvormen aan bod komt. ‘Om digitaal vaardig te zijn moet je ook weten en begrijpen hoe een computer denkt’, zegt Chombar. ‘Zelfs een kapper komt daarmee in aanraking. Dat hoeft niet abstract en theoretisch te zijn, maar kan perfect vanuit de praktijk aangeleerd worden.’

Ook elektriciteitsleer moet voor alle leerlingen tot de leerstof behoren. Daarnaast moet geïntegreerde STEM, dat de link met maatschappelijke uitdagingen legt, centraal staan. En de nieuwe wiskundige concepten waarop artificiële intelligentie en big data gestoeld zijn, moeten deel uitmaken van de basisvorming die voorbereidt op het hoger onderwijs.

De ondertekenaars vrezen dat de afkalving van het STEM-onderwijs de interesse in die disciplines zal doen afnemen, terwijl ingenieur, technicus en IT’er al knelpuntberoepen zijn. ‘Deze kennis is ongelooflijk belangrijk voor de economie en de samenleving. Bij de ontwikkeling van de vorige eindtermen had nog niemand van het internet gehoord. Als we de boot nu missen, dreigen veel jongeren digibeet te worden’, zegt Chombar.

Twee jaar lang zaten de koepels en de experts samen om de eindtermen te updaten naar de noden van de 21ste eeuw. Dat resulteerde in een plan dat in januari op tafel kwam. Maar een aantal directeurs uit het technisch onderwijs vond de eindtermen geschreven op ASO-niveau, waarna minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) toeliet dat de koepels wijzigingen aanbrachten.

Overgenomen uit De Tijd

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.