15 Sep
15Sep

Dinsdag is in Brussel een charter voor digitale inclusie ondertekend, waarbij enkele tientallen organisaties zich engageren om de digitale kloof in ons land te verkleinen. Het initiatief gaat uit van DigitAll, waarvan de bank BNP Paribas Fortis en telecomoperator Proximus de drijvende krachten zijn. Intussen hebben zich al negentien bedrijven, zeven overheidsdiensten en een achttal sociale organisaties achter het initiatief geschaard.

Digitale ongelijkheid leidt tot sociale uitsluiting, dat werd reeds tijdens de coronacrisis en de lockdowns pijnlijk duidelijk. Uit een rapport van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat een op de tien Belgische huishoudens nog altijd geen internetverbinding heeft. Voor gezinnen met een laag inkomen is dat zelfs bijna drie op de tien. Heel wat Belgen hebbe n ook niet voldoende digitale vaardigheden, voor vier op de tien dreigt digitale uitsluiting. Uit het rapport blijkt ook ongelijkheid inzake het gebruik van essentiële diensten. Zo heeft meer dan de helft (57 procent) van de Belgen met een laag opleidingsniveau het internet nog nooit gebruikt om documenten te versturen naar de overheid. De technologie evolueert zo snel dat sommigen gewoonweg afhaken.

"Digitaal is snel en makkelijk, maar er ligt nog werk op de plank", verwoordde Max Jadot, topman van BNP Paribas Fortis, de uitdaging. "Door private investeringen met publieke steun te combineren, kunnen we de kloof wegwerken", meende Guillaume Boutin, CEO van Proximus. Federaal minister van Overheidsdiensten Petra De Sutter (Groen) wees erop dat de overheidsdiensten voor iedereen toegankelijk moeten zijn. "Maar door de toenemende digitalisering in alle sectoren en alle geledingen van de maatschappij, zullen we deze doelstelling enkel bereiken door samen te werken.

"Digitale inclusie moet hoger op de agenda, menen de ondertekenaars van het charter. Er komt dan ook een nationale bewustmakingscampagne. Daarnaast wil men de moeilijk te bereiken groepen met een mobiele oplossing digitale vaardigheden bijbrengen. Met het charter engageren de verschillende partijen zich om de belemmeringen in kaart te brengen en zogenaamde 'best practices' te delen. Ook binnen de eigen organisatie moet het probleem worden aangepakt, bijvoorbeeld via interne opleiding en procedures om digitale inclusie bij klanten te bevorderen. Daarnaast wil men acties ondernemen om het vertrouwen in digitale tools te bevorderen en het online veiligheidsgevoel te verhogen. Na drie jaar moet het charter worden geëvalueerd. De ondertekenaars hopen intussen ook het aantal ondertekenaars uit te breiden.

Bij de huidige ondertekenaars zijn onder meer AG Insurance, bpost, Colruyt Group, Delhaize,  De Lijn, De Watergroep, VRT, Close the Gap, Mediawijs, Actiris, Agentschap Opgroeien en de FOD Financiën.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.