Exact 50 dagen na de brexit kampen veel Belgische chemie- en farmabedrijven nog steeds met logistieke en financiële problemen. Dat klaagt Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en life sciences, aan in een persbericht. Ze rekent daarom op efficiënte douaneprocessen en doeltreffende financiële ondersteuning voor de exportstrategie van getroffen bedrijven.

"Extra papierwerk, hinderlijke vertragingen in de logistieke processen en heel wat bijkomende kosten die voor bepaalde productgroepen zelfs verviervoudigd zijn", zo beschrijft de federatie de problemen sinds de brexit.

De brexit zet vooral de uitvoer van producten naar het Verenigd Koninkrijk enorm onder druk. "Als zesde belangrijkste handelspartner van de sector, met in 2019 nog een dagelijkse uitvoer ter waarde van ruim 21 miljoen euro, is het Verenigd Koninkrijk een strategisch en historisch belangrijke afzetmarkt en logistieke hub voor de chemie en farma", klinkt het.

Het feit dat de sector zeer exportgericht is, maakt dat nog een stuk problematischer. Meer dan driekwart van de productie wordt uitgevoerd. "Chemie en life sciences is de exportkampioen van België, goed voor bijna een derde van de totale export van ons land", luidt het.

De brexit maakt ook duidelijk dat de efficiëntie van douaneprocessen bepalend is voor het succes van de Belgische internationale handel. Het feit dat de Belgische douane goed voorbereid was op de brexit zorgt er volgens Essenscia gelukkig voor dat exportformaliteiten goed worden afgehandeld, en dat grote onderbrekingen of breuken in de logistieke ketting van de chemie en life sciences voorlopig uitbleven.

Chemie- en farmabedrijven ondervinden echter vooral problemen en vertragingen bij logistieke handelingen op het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk. "Het is daarom belangrijk om de beschikbare middelen uit het brexitfonds doelgericht en structureel in te zetten, zodat exporterende bedrijven deze klap kunnen opvangen en hun internationaliseringsstrategie kunnen verruimen", vindt Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder van Essenscia.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.