Het ACV riep dinsdag zijn algemene raad bijeen. Die boog zich (digitaal) over het interprofessioneel overleg dat er aankomt, en waarbij de loon-en arbeidsvoorwaarden voor de volgende twee jaar worden onderhandeld.

Dat loon-en arbeidsoverleg wordt geregeld door de loonnormwet, die bepaalt hoeveel de lonen in ons land maximaal mogen stijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorbije en verwachte stijging van de lonen in de buurlanden.

De vakbonden zijn altijd een koele minnaar geweest van die loonnormwet, omdat het de onderhandelingen te veel in een 'harnas' duwt. Het ACV wil nu verlost worden van die loonnormwet, aldus voorzitter Marc Leemans. "Vanuit de algemene raad is de absolute vraag gekomen om onder die loonnormwet uit te komen en wil men vrije onderhandelingen." Door de bijzondere omstandigheden wegens de coronacrisis en de bijzondere volatiele omstandigheden is het vandaag hoe dan ook erg moeilijk om te vergelijke met de buurlanden, wijst Leemans er op.

Volgens het ACV is er ondanks de coronacrisis de vraag vanuit de basis voor betere lonen en betere mobiliteitsvergoedingen. "Sommige sectoren hebben het moeilijk. Maar andere sectoren kunnen zich iets veroorloven. We willen vrije onderhandelingen", legt Leemans uit.Speciale aandacht moet er voor de vakbond gaan naar de laagste lonen. "De sectoren met de laagste lonen hebben al jaren geen opslag gekend. Die zitten door de coronacrisis nog meer op hun tandvlees. We moeten bekijken hoe we die lonen kunnen verbeteren, gezien de moeilijke situatie van die sectoren.

"Behalve aandacht voor koopkracht wil de christelijke vakbond ook aandacht voor de loopbaan. "De economie zit in een krimp, mensen verliezen hun job. Het is een must om te maken dat mensen dan een mooi einde van hun loopbaan hebben", stelt de vakbondsleider. Er moet dan ook voluit worden ingezet op landingsbanen, tijdelijke werkloosheid en arbeidsduurvermindering.

Tenslotte vraagt de christelijke vakbond ook aandacht voor de kwaliteit van het werk tijdens de loopbaan. De toename van stress en burnouts bewijst volgens het ACV dat er nood is aan meer kwaliteit. Zo is bijvoorbeeld telewerk niet goed omkaderd. Er moeten duidelijker afspraken bestaan over de omstandigheden van dat telewerk, de vergoeding ervan en het recht op deconnectie. 

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.