CIO wint aan belang dankzij Corona


26 Nov
26Nov

Voor het onderzoek ondervroeg Fujitsu 750 respondenten – een mix of CIO’s (35%) en andere C-levels (65%) – in Frankrijk, Spanje, Portugal, Nederland en België, en informeerde naar de impact van corona op hun organisatie en naar digitale en culturele transformatie binnen de organisatie. De antwoorden van de CIO’s werden telkens afgezet tegenover die van hun collega-C-levels.

Driekwart van alle respondenten zegt dat de digitalisering essentieel was om de crisis te overleven en ziet de cloud als een cruciaal ingrediënt van die digitalisering. Noch de CIO’s noch de rest van de C-suite twijfelt daaraan. Ze menen bovendien dat digitale transformatie zorgt voor continue verandering binnen de organisatie. Ondanks dat besef meent 34 procent van de C-levels (zonder de CIO’s) dat de digitalisering nu wel afgerond is. Dat zien de meeste CIO’s ander. Zij zien het einde van de transformatie pas rond 2030.

Frustratie over technologie

Het is niet helemaal onlogisch wanneer bedrijven digitaal transformeren en IT een belangrijkere rol opeist, dat ook de rol en de invloed van de CIO verandert. Digitalisering en CIO’s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: volgens ongeveer 80 procent van de ondervraagde C-levels zijn CIO’s en CEO’s samen verantwoordelijke voor het slagen van de digitale transformatie.De coronacrisis heeft de CIO nog meer voor het voetlicht geplaatst, want waar welzijn op het werk tot voor kort louter een aangelegenheid van HR was, is het met al dat thuiswerken ook een zaak van de CIO geworden. Welzijn ‘op’ het werk betekent nu ook dat de middelen ter beschikking gesteld worden om remote te werken, dat mensen veilig en gemakkelijk toegang krijgen tot tools, informatie en documenten die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.Net daar lijkt er nog wel een schoentje te wringen. Meer dan een kwart van de medewerkers van kleine bedrijven in Europa zouden overstappen naar een bedrijf waar thuiswerken beter geregeld is. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Ricoh Europe, op basis van een enquête bij meer dan 3.000 Europese kantoormedewerkers.Vooral bij kleine bedrijven blijkt dat een reden om van job te veranderen. Terwijl 69 procent van de ondervraagden zegt over de vaardigheden te beschikken die nodig zijn om thuis te werken, vindt 29 procent het moeilijk om gemotiveerd en betrokken te blijven bij het thuiswerken. 22 procent voelt zich minder productief. De reden voor die mindere motivatie en productiviteit? Problemen met de communicatie en technologie.

Bij de eerste golf van de pandemie moest maar liefst 48 procent van de ondervraagden een beroep doen op de eigen technologie om thuis te kunnen werken omdat hun werkgever geen apparatuur beschikbaar stelde. Net geen kwart van de respondenten zegt niet de middelen te hebben om de beste resultaten te behalen voor de klanten of om op afstand samen te werken met hun team.

Onbegrip bij de collega’s

Ook al hebben onze organisaties een ongezien versnelling gemaakt op het vlak van digitalisering, het blijkt dus niet te volstaan. Toch niet voor de werknemers. CIO’s – of toch 78% van de ondervraagde CIO’s – zien zichzelf dan ook als een belangrijke uitdrager van culturele verandering die moet gebeuren in organisaties. Amper 61 procent van hun collega-C-levels is diezelfde mening toegedaan. Die discrepantie kan mogelijks verklaren waarom 41% van de CIO’s het gevoel heeft dat hun collega’s de voordelen van de digitale transformatie niet begrijpen.

Dat maakt CIO’s misschien een tikkeltje cynisch of pessimistisch over de digitalisering, maar volgens de studie van Fujitsu is dat vooral omdat zij bij uitstek de volledige omvang en alle uitdagingen van het digitaliseringstraject zien. Hun collega’s in de C-suite zijn – mogelijk ten onrechte – een stuk optimistischer, omdat ze het project niet helemaal correct inschatten.

Een gezamenlijk project

CIO’s zien belangrijke obstakels die de digitalisering afremmen: complexe businessmodellen, onvoldoende middelen, technologie en business die niet goed op elkaar afgestemd zijn, de technologische ‘erfenis’ die organisatie met zich meedragen. Het goede nieuws is dat binnen de C-suite er wel bereidheid is om samen te werken. Er is alleen nog heel veel werk aan de winkel.

Een bijkomende uitdaging waar CIO’s mee hebben af te rekenen, is dat digitalisering een containerbegrip is dat zoveel invullingen krijgt als er stakeholders zijn. Ze moeten beslissen welke digitaliseringsnoden opgelost worden en welke technologie de investering waard is. Ook al kan dit verschillende betekenissen hebben. En hoewel de rest van de C-suite meestal vindt dat de CIO’s prachtig werk leveren, zien ze dat zelf anders: maar liefst 58 procent van hen zou graag een start-up inschakelen om hun interne denkprocessen te challengen en te verrijken.

Hoe dan ook kan de digitalisering geen eenmansproject van de CIO zijn. Zeker niet in tijden waarin organisaties voor de grootste uitdaging in decennia staat. Organisaties aanpassen aan dit nieuwe normaal, is een immens belangrijke en omvangrijke taak, besluit het onderzoek. 

Bron: MT

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.