De afgelopen vijf jaar verdubbelde de onlinehandel in ons land. Die transformatie was al bezig, maar de coronacrisis heeft er een turbo opgezet. Die evolutie is onomkeerbaar, zegt Comeos. 

Daarom is er volgens de handelsfederatie nood aan een ambitieus masterplan voor de digitale handel. "Een plan dat de winkel, de winkelmedewerker en de winkelomgeving van de toekomst duurzaam versterkt", aldus Comeos.

Comeos heeft alvast twaalf beleidsvoorstellen klaar die ze aan de regering voorlegt. De federatie wijst erop dat met die voorstellen tegen 2025 22.500 nieuwe jobs gecreëerd kunnen worden in België. "Zo kan de handel een hoofdrol spelen in de relance van de nationale en de lokale economie", klinkt het.

Een van de voorstellen is om de lasten op lage en middellage lonen te verlagen. "De vorige regeringen hebben werk gemaakt van een verlaging van de loonlasten en een beheersing van de loonkosten, om ze meer in lijn te brengen met de buurlanden. Dat is gelukt voor de hogere lonen maar voor de lagere lonen is dat niet het geval", aldus Comeos. "Waardoor vandaag een ingenieur niet zoveel meer kost in België dan in de buurlanden, maar een kassierster of een logistieke medewerker is hier tot een kwart duurder."

Daarnaast wil de federatie dat avond- en zondagswerk vereenvoudigd wordt aangezien meer dan de heft van de bestellingen van e-commerce na 18 uur gebeuren.  "De arbeidsduur in België is zeer strikt gereglementeerd. In de winkel van de toekomst zou het nochtans mogelijk moeten zijn om ruimere winkelopeningstijden te hebben (bijvoorbeeld tot 22 uur 's avonds) en om click & collect bijvoorbeeld buiten de kantooruren te kunnen organiseren", luidt de verklaring. 

Concreet stelt Comeos voor om nachtarbeid in te laten gaan vanaf middernacht in plaats van 20 uur en om een bedrijfscao te voorzien specifiek voor e-commerce zodat avond- of zondagswerk automatisch in het arbeidsreglement staat. Daarnaast moet ook avondwinkelen toegelaten worden om de consumenten beter te bedienen.

Nog pleit Comeos voor een betere controle op buitenlandse goederen die door de Belgische consumenten worden aangekocht. Zo kunnen de internationale actoren ook gedwongen worden om de belasting- en milieuverplichtingen in ons land na te leven. De federatie wijst bijvoorbeeld naar  de verplichtingen omtrent bijdrage aan recyclageorganisaties zoals Recupel, Bebat en verpakkingsheffingen.

Nog andere voorstellen zijn onder meer om een digitale inverseringsaftrek van 25 procent voor investeringen in digitale toepassingen gedurende twee jaar in te voeren om de achterstand op grote spelers weg te werken. Voorts moet er een digitale toets ingevoerd worden voor elke nieuwe wet, zodat er altijd dezelfde regels gelden voor online en offline spelers en tussen digitale spelers onderling. Ook vraagt de handelsfederatie om de arbeidsduur voortaan op jaarbasis te berekenen.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.