Compass Group, EGHT CARE en Multi Masters Group gaan samenwerken om zorgsector te ontlasten.


05 Nov
05Nov

De zware druk op het zorgpersoneel en het steeds heftiger om zich heen grijpend coronavirus leiden stilaan tot een uitval van zorgmedewerkers, wat de kwaliteit van de zorg voor patiënten en bewoners in gevaar brengt.
Daarom sloten Compass Group, EGHT CARE en Multi Masters Group afgelopen vrijdag een partnership. Doel: de zorg ontzorgen, met een uitgebreid pakket aan mensen en diensten.

Henk Heyerick, Compass Group: “Tijdens de lockdown in het voorjaar hebben we onze zorgklanten stevig ondersteund door extra diensten aan te bieden om de continuïteit van maaltijdvoorziening te garanderen. Ook nu krijgen we steeds meer vragen vanuit de zorg. En we merken dat het niet enkel meer om maaltijden gaat, maar ook om een bredere ondersteuning op facilitair en logistiek vlak.”

De drie partners zullen, elk vanuit hun expertise, heel wat lacunes kunnen opvullen. Van maaltijden, keukenpersoneel en schoonmakers tot en met facilitaire en logistieke diensten en zorgmedewerkers.

Henk Heyerick: “Samen met onze partners kunnen we crisissituaties oplossen door geschoolde en onmiddellijk inzetbare mensen het veld in te sturen om het zorgpersoneel bij te staan. Zo helpen we de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en kunnen zorginstellingen zich focussen op hun kerntaken. De rest nemen wij voor onze rekening.”

De mensen en diensten van het nieuwe partnerschip zijn direct inzetbaar.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.