Nu veel mensen op vakantie gaan naar het buitenland, vergroot de kans op een nieuwe opstoot van het coronavirus. Maar bedrijven hoeven het niet tot een tweede lockdown te laten komen. Keuringsbedrijf Vinçotte leidde als eerst Belgische bedrijf zijn auditeurs op tot “COVID-checkers”. Zij lichten ondernemingen en organisaties door om te kijken of ze de noodzakelijke coronamaatregelen en -procedures hebben doorgevoerd om de veiligheid van medewerkers, klanten en leveranciers te garanderen. Ondernemingen die slagen in de audit, krijgen een officieel COVID-veilig certificaat.

Heel wat bedrijven namen begin vorige maand verschillende maatregelen om hun werkzaamheden in alle veiligheid te hervatten en hun personeel opnieuw op de werkvloer te ontvangen. Maar of die maatregelen en procedures voldoen, zal binnenkort pas blijken. De kans dat medewerkers besmet terugkeren van vakantie, is reëel. COVID-checkers van keuringsbedrijf Vinçotte controleren of bedrijven alle veiligheidsmaatregelen die de overheid en sectoren opleggen correct naleven om verspreiding van het coronavirus op de werkvloer tegen te gaan. “We willen allemaal een nieuwe lockdown voorkomen. De doorgevoerde maatregelen en procedures op de bedrijfsvloer zullen daar een ongelooflijk belangrijke rol in spelen. Zeker wanneer heel wat mensen binnenkort uit vakantie - en dus van andere bubbels en mogelijk ook risicogebieden - terugkeren. Als er dan op de bedrijfsvloer geen efficiënt en effectief beleid is, flakkert het virus in geen tijd opnieuw op. Niet alleen een bedrijf, maar onze volledige maatschappij zal daar de gevolgen van ondervinden,” beaamt Jos Windey, CEO bij Vinçotte

22% overweegt ontslag bij slechte naleving

De angst om het virus binnen de bedrijfsmuren op te lopen is groot. Volgens een recente enquête van StepStone overweegt 22% van de Belgen zelfs van job te veranderen omdat de werkgever de coronamaatregelen niet naleeft. Ook veel medewerkers lijken in dat opzicht vragende partij om de maatregelen die hun bedrijf neemt door een externe partij te laten doorlichten. Met een officieel certificaat van Vinçotte kunnen bedrijven aangeven dat hun kantoren en sites wel degelijk “COVID-19 Safe Zones” zijn. “Bedrijven moeten nu echt wel kunnen aantonen dat ze lessen hebben getrokken uit de coronacrisis. Ze moeten voorbereid zijn als het coronavirus  opnieuw uitbreekt en niet vanaf nul regels uitvinden.. Enkel die bedrijven kunnen hun medewerkers, klanten en leveranciers écht geruststellen. En dat willen we dan ook bekrachtigen met een officieel certificaat,” aldus Windey.

Vinçotte is voorlopig het enige Belgische keuringsbedrijf dat een bedrijfsdoorlichting op basis van de coronamaatregelen uitvoert.  Een bedrijfsdoorlichting is niet verplicht, maar gebeurt op aanvraag van het bedrijf zelf. De duurtijd van de doorlichting is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.