De Brusselse regering heeft donderdag de benoeming goedgekeurd van Cristina Amboldi tot directeur-generaal van Actiris, de Brusselse gewestelijke tewerkstellingsdienst. Zij zal haar ambt in de komende weken opnemen. "Deze benoeming volgt op een open en transparante procedure", onderstreept het kabinet van de Brusselse minister van Werkgelegenheid Bernard Clerfayt. 

Het was het selectiecomité, opgericht door talent.brussels, dat de regering heeft aanbevolen Cristina Amboldi te benoemen, die door een onafhankelijke jury als eerste werd gerangschikt, aldus het perscommuniqué. 

Amboldi volgt Grégor Chapelle op. Ze zal een team van 1.600 medewerkers leiden. Amboldi was in het verleden al twintig jaar aan de slag bij Actiris. In 1999 begon ze bij de dienst IT en vervolgens ging ze naar de Directie Partnerschap waar ze met name verantwoordelijk was voor het netwerk van de 170 Actiris-partners.

Ze stond ook aan het hoofd van de Dienst Transversale Kwaliteit, waardoor ze een volledig beeld had van de verschillende directies van Actiris en een 360 graden zicht op de diensten en maatregelen die zowel aan werkzoekenden als aan werkgevers of partners worden aangeboden.

Vervolgens ging ze aan de slag op de kabinetten van Didier Gosuin en Bernard Clerfayt.

De afgelopen dagen zijn twijfels gerezen over een mogelijk belangenconflict bij de selectieprocedure. Volgens de Brusselse nieuwszender BX1 zou de toekomstige CEO, in haar hoedanigheid van plaatsvervangend kabinetschef van de Brusselse minister van Werkgelegenheid, de functieomschrijving voor de in te vullen functie hebben aangepast. Clerfayt ontkende deze beschuldiging ten stelligste.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.