De concurrentiewaakhond is een van de belangrijke overheidsorganen. De BMA moet oordelen of fusies en overnames niet tot overdreven concentraties leiden. De BMA moet ook speuren naar economische spelers die inbreuken plegen op de concurrentie­wetgeving door bijvoorbeeld verboden prijsafspraken of concurrentiebeperkende afspraken te maken met sectorgenoten.

Zowel de functie van auditeur-generaal als die van voorzitter is van groot belang in dit verband. De ­auditeur-generaal fungeert als een soort openbaar aanklager die bepaalt welke onderzoeken worden opgestart en wie wordt beboet voor verboden marktafspraken. 

Huidig auditeur-generaal ­Véronique Thirion  wist de afgelopen zeven jaar vrij veel zondaars te betrappen en te beboeten. Een van de belangrijke dossiers waar de BMA sinds afgelopen jaar op werkt, is het onderzoek naar verboden marktafspraken in de beveiligingssector.Jacques Steenbergen, voorzitter van de BMA, draait al meer dan dertien jaar mee. Hij wordt bijgestaan door assessoren, waarbij één persoon als vicevoorzitter fungeert.

De oproep in het Staatsblad is hier te raadplegen:

20210112_appel_CD_oproep_DC.pdf (bma-abc.be) 

Bron: De Standaard


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.