Digitalisering secundair onderwijs blijft stijgen: Diddit +54% gebruikers dit schooljaar


21 Jun
21Jun

VAN IN - 's lands grootste leermiddelenmaker en pionier in digitale leerplatformen voor het onderwijs - ziet in de cijfers dat de digitalisering in het secundair onderwijs een blijver is. Het gebruik van Diddit, haar digitaal leerplatform voor het secundair onderwijs, tekent dit schooljaar gemiddeld +54% meer gebruikers per dag op, in vergelijking met (de Covid-periode van) vorig schooljaar. In een bevraging geeft 86,5% van 2371 leerkrachten aan in de toekomst nog meer te willen inzetten op blended leren, dus de combinatie van papier en digitaal. De leerkracht kiest daarbij zelf of hij vertrekt van het digitale of van de papieren dragers.  

De digitale adoptie van Diddit steeg vanaf de eerste lockdown (noodgedwongen) sterk. Een schooljaar later lijkt de digitalisering duidelijk omarmd in het secundair onderwijs. Diddit werd nog intensiever ingezet. Het gemiddeld aantal unieke gebruikers per dag nam immers nog substantieel toe in vergelijking met vorig schooljaar, namelijk van 7.893 tot 12.147 per dag. Dat is +54% terwijl er in vergelijking minder contactonderwijs was. Het totaal aantal unieke gebruikers steeg eveneens, met 18%. Het komt er dus op neer dat de gebruikers Diddit meer hebben ingezet.  

Als we kijken naar de periode van het contactonderwijs voor alle Vlaamse schoolplichtige leerlingen, met name dan van 10 mei tot 13 juni, zien we dat het gemiddeld aantal gebruikers per dag ongeveer even hoog ligt als het gemiddelde over het hele schooljaar. Dit bevestigt dat het digitale effectief een blijver is. 75% van de secundaire scholen werkt nu met Diddit, in vergelijking met 70% eind vorig schooljaar. Dat maakt Diddit het meest gebruikte digitaal leerplatform in Vlaanderen.   Wanneer we dit schooljaar vergelijken met de Covid-periode van vorig schooljaar, hebben we dit schooljaar nog steeds 22% meer unieke gebruikers per dag dan in de Covid-periode van vorig schooljaar. 

Papier en/of digitaal? De leerkracht blijft aan het stuur.

Het gebruik van digitale platformen zoals Diddit maakt deel uit van blended leren (het combineren van digitaal en papier, elk volgens zijn eigen kracht). Dit geniet duidelijk de voorkeur van de leerkrachten. In een bevraging van 2371 leerkrachten, geeft 60,5% aan vandaag al papier en digitaal te combineren bij het lesgeven. 86,5% geeft aan in de toekomst nog meer te willen inzetten op dat blended leren.  

'We zijn blij te zien dat de grote meerderheid van de leerkrachten digitaal en papier steeds meer wenst te combineren in het lesgeven om tot de beste leerervaring te komen', aldus CEO Winfried Mortelmans 'Het digitale is duidelijk een blijver, en dat is precies wat we gehoopt hadden. Als leermiddelenmaker weten we dat beide hun kracht en hun rol hebben in het leertraject van kinderen en jongeren. We bieden beide aan, zodat de leerkracht de vrije keuze heeft en voldoende ondersteuning krijgt om zijn eigen didactische aanpak uit te werken met voor hem/haar the best of both worlds. We hebben in onze klantenportfolio leerkrachten die enkel papier gebruiken en ook leerkrachten die digital-only gaan, maar de meerderheid kiest voor blended, terecht naar ons gevoel", concludeert Mortelmans.

 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.