Na jarenlang gebikkel is er onder de lidstaten van de Europese Unie een doorbraak in de maak om multinationals tot meer fiscale transparantie te dwingen. "Dit is een belangrijke stap", zo kondigde de Portugese minister van Economie Pedro Siza Vieira donderdag de deal aan. Het akkoord zal grote bedrijven verplichten om lidstaat per lidstaat inzage te geven in winsten en betaalde belastingen.

Als roterend voorzitter van de Europese ministerraden forceerde Portugal een doorbraak in een dossier waarover de lidstaten al sinds 2016 aan het bikkelen waren. In de nasleep van de Panama Papers presenteerde de Europese Commissie dat jaar een voorstel dat bedrijven met een minimale omzet van 750 miljoen euro verplicht om land per land aan te geven hoeveel winst ze maken en hoeveel belastingen ze betalen. Die transparantie moet het veel moeilijker maken om winsten te versluizen naar belastingparadijzen.

Een groep landen onder aanvoering van Duitsland zette jarenlang de hakken in het zand. Ze argumenteerden onder meer dat het dossier door de ministers van Financiën moest behandeld worden. Daar is unanimiteit vereist voor fiscale dossiers. Volgens Siza Vieira is nu duidelijk gemaakt dat de richtlijn de fiscale verplichtingen van bedrijven niet verandert. "Dit gaat enkel over de wijze waarop het publiek kan vernemen hoe bedrijven belastingen betalen en hoeveel ze betalen in elke jurisdictie waarin ze actief zijn", zei de Portugees.

Volgens Siza Vieira schaarde "een grote meerderheid van de lidstaten" zich donderdag achter de tekst tijdens een informele videoconferentie met zijn Europese ambtgenoten. Ook de Belgische vicepremier Pierre-Yves Dermagne stemde in. Het Portugese voorzitterschap wil zo snel mogelijk de onderhandelingen aanknopen met het Europees Parlement, dat al in 2017 een standpunt vastlegde. Siza Vieira wees erop dat in het halfrond een ruime meerderheid bestaat voor het voorstel. "Ik denk dat er snel een akkoord kan zijn", blikte de minister vooruit.

Volgens organisaties als Transparency International is de tekst nog voor verbetering vatbaar. De organisatie begroet de doorbraak, maar wijst ook op "verscheidene achterpoortjes die nog aangepakt moeten worden om betekenisvolle transparantie te bereiken". Zo moet volgens Transparancy International onder meer nog verzekerd worden dat multinationals rapporteren voor elk land waar ze actief zijn, en niet enkel voor de lidstaten van de EU. 

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.