Belgische bedrijven integreren meer dan ooit Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in hun strategie. Dat blijkt uit een vervolgstudie van de SDG Barometer 2018 door de Antwerp Management School, Louvain School of Management en de universiteit Antwerpen, ondersteund door her Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). Bijna alle bevraagde organisaties (98%) hebben aandacht voor duurzaamheid in het algemeen. Slechts 9% blijkt niet op de hoogte te zijn van de SDG’s.  

Dankzij de vervolgstudie kunnen onderzoekers een evolutie in de cijfers zien. Ze hebben nu ook een beter zicht op de rollen van de Belgische organisaties en welke verantwoordelijkheden en acties ze nemen op gebied van duurzaamheid. Volgens Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Milieu, Duurzame ontwikkeling en de Green Deal, waren vijf jaar geleden de SDG's voor velen nog een onderwerp van discussie. Maar nu niet meer: “De barometer, waaraan veel Belgische bedrijven en organisaties hebben bijgedragen, bewijst dat de doelstellingen ondertussen verankerd zijn in de werking van organisaties”, zo zegt de minister in het voorwoord van het rapport. De belangrijkste drijfveren voor bedrijven zijn het verminderen van sociale en- milieurisico’s, voldoen aan maatschappelijke verwachtingen en het tonen van respect voor de gemeenschap waarin de organisatie actief is. SDG 8 (Waardig werk en economische groei), SDG 3 (Goede gezondheid en welzijn) en SDG 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur) zijn dan ook de populairste binnen België. SDG 2 (Geen honger) en SDG 14 (Leven onder water) bengelen helemaal onderaan. 

Integration is key  

Meer dan 30% van de organisaties ziet de SDG’s als een bron van informatie voor hun duurzaamheidsstrategie. Veel bedrijven (25%) nemen dan ook verschillende stappen om die te integreren in hun beleid, of als aanvulling op hun bestaande strategie (19%). Slechts 10% van de onderzochte organisaties wil de SDG’s niet nastreven. Uit het onderzoek blijkt verder dat 70% van de organisaties zich concentreert op een selectie van de SDG’s die volgens hen het meest relevant is voor hun bedrijf, in de plaats van ze allemaal of slechts één SDG prioriteit te geven. Die bevindingen liggen in lijn met de resultaten van de SDG Barometer 2018. “Dat is niet verrassend”, legt prof Valérie Swaen van LSM uit in een interview met Antwerp School of Management. “Bedrijven focussen zich meestal op een deel van de SDG’s gezien hun brede reikwijdte. Die aanpak is echter niet consistent met de benadering van ‘ondeelbaarheid van de Verenigde Naties. Het is interessant om te onderzoeken waarom organisaties zich verzetten tegen het integreren van alle SDG’s en wat we kunnen doen om hen te ondersteunen om ze allemaal te gebruiken.” 

Meten = weten  

“Om in de toekomst een beter zicht te krijgen op de impact van de duurzame ontwikkelingsdoelstelling is het belangrijk dat bedrijven de voortgang monitoren”, vertelt Jan Beyne van het Sustainable Transformation Lab aan Antwerp Management School in datzelfde interview.  Slechts 29% van de organisaties geeft aan dat ze meerdere SDG-indicatoren gebruiken om hun vooruitgang te meten. Een beperkt deel van die groep (7%) doet dat uitgebreid. De helft van alle organisaties doet helemaal geen impactmetingen. Volgens Beyne is belangrijk dat bedrijven meer aandacht besteden aan de voordelen, de behoefte en de mogelijke benaderingen van de SDG-impactmetingen. 

Gooit COVID-19 roet in het eten?  

Dat COVID-19 een invloed heeft op de manier van besturen, is zeker. Hoe die invloed zich ten opzichte van de SDG’s zal ontplooien, is nog niet duidelijk.  Het staat vast dat bedrijven de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen belangrijker vinden dan ooit, maar ze verwachten wel een vertraagde realisatie van Agenda 2030, het actieplan van de VN met een reeks gemeenschappelijke doelstellingen. Volgens  Antwerp Management School is het belangrijk om inzicht te krijgen in de mate waarin bedrijven hun focus verleggen en of die dan nog aansluit bij de SDG-agenda. Gaan investeringen in duurzaamheidsinitiatieven veranderen? Of gaan ze helemaal niet meer investeren in de SDG’s? De toekomst zal het uitwijzen.

Redactie: Lauren Sadones

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.