De Europese Centrale Bank is van plan haar portefeuille van bedrijfsobligaties te herschikken ten gunste van emittenten die minder vervuilen. 

Betere klimaatprestaties zullen worden gemeten aan de hand van lagere uitstoot van broeikasgassen, ambitieuzere koolstofreductiedoelstellingen en betere informatieverschaffing in verband met klimaat. De ECB zal "de omvangrijke aflossingen die de komende jaren worden verwacht" herbeleggen op een manier die bedrijven met een grote koolstofvoetafdruk straft, aldus een verklaring op haar website. 

Het nieuwe plan zal elk jaar zo'n 30 miljard euro (31,3 miljard dollar) aan herinvesteringen betreffen, of zo'n 10% van de bedrijvenportefeuille van de ECB," vertelt directielid Isabel Schnabel. "Als je het vergelijkt met andere centrale banken, is dit een substantieel bedrag, dus dit maakt een verschil." 

De ECB past een hoeksteen van haar instrumentarium aan tegen de achtergrond van een groeiend gevoel van bezorgdheid dat de tijd dringt om de dreiging van de opwarming van de aarde aan te pakken. 

De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties heeft berekend dat de aarde op weg is naar een temperatuurstijging die twee keer zo hoog kan zijn als de limiet die is vastgesteld in het klimaatakkoord van Parijs.

Intussen heeft de ECB herhaaldelijk kritiek gekregen van milieuactivisten, die wijzen op haar belangen in koolstofrijke bedrijven, zoals Shell Plc, Eni SpA en TotalEnergies SE. 

"Met deze besluiten zetten we onze toezegging om de klimaatverandering te bestrijden om in echte actie", aldus ECB-president Christine Lagarde in de verklaring. "Binnen ons mandaat nemen we verdere concrete stappen om klimaatverandering in onze monetaire beleidsoperaties te integreren. En, als onderdeel van onze evoluerende klimaatagenda, zullen er meer stappen worden gezet om onze activiteiten af te stemmen op de doelstellingen van het Akkoord van Parijs." 

Monetaire beleidsdoelen 

Tegelijkertijd is er een debat gaande over de vraag in hoeverre het gepast is om het monetaire beleid te herdefiniëren om mee te doen aan de strijd tegen klimaatverandering. 

In haar verklaring van zegt de ECB dat de omvang van de aankoop van bedrijfsobligaties "uitsluitend bepaald zal blijven door overwegingen van monetair beleid en hun rol bij het bereiken van de inflatiedoelstelling van de ECB". 

"We willen al die bedrijven een stimulans geven om groener te worden en er daarom voor zorgen dat ze na verloop van tijd deel blijven uitmaken van deze portefeuilles," aldus Schnabel. 

Ze voegde eraan toe dat "klimaatveranderingsoverwegingen onze monetaire beleidsbehoeften niet in de weg mogen staan, dus er is een duidelijke hiërarchie." 

Het volledige bericht is te lezen via deze link

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.