15 Jun
15Jun

Afvalverwerkingsmaatschappij EcoWerf is samen met stad Leuven en kringwinkel ViTeS een proefproject gestart om harde plastics lokaal te verwerken. Bedoeling is om na te gaan in welke mate de ingezamelde plastics lokaal tot nieuwe producten kunnen vervaardigd worden.

EcoWerf zamelt jaarlijks zo'n 1.000 ton harde plastics in op haar recyclageparken. Het gaat dan bijvoorbeeld om plastic buizen, dozen, bloempotten, tuinmeubelen, speelgoed of rolluiken. De plastics worden ongesorteerd vervoerd naar afvalverwerkingsbedrijf Van Werven in Nederland, waarna het verder gereinigd en gemalen wordt tot granulaat.

Het project grijpt op een eerder moment in in de verwerkingsketen. Vandaag en de komende twee maandagen sorteren vijf medewerkers van kringwinkel ViTeS de harde plastics op de site van EcoWerf zelf, manueel en met behulp van een scanner. Die scanner laat toe om materiaal dat moeilijk met het blote oog te onderscheiden is, te herkennen. De plastics worden afgevoerd naar recyclagebedrijf Govaplast in het Limburgse Alken. "De partners willen de lokale recuperatie van de restroom harde plastics uit de startblokken krijgen", zegt Wouter Florizoone, ondervoorzitter van EcoWerf. "Bedoeling is om het verwerkte afval dat hier ingezameld wordt, opnieuw te gebruiken als grondstof voor nieuw hard plastic, wat we dan ook lokaal verspreiden. 3D-printers kunnen het afval bijvoorbeeld omzetten tot banken of tafels, die we in de stad in parken en op pleinen kunnen plaatsen."

"Het project past perfect binnen de circulaire ambities van de stad", zegt Leuvens schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen). "Een van de pijlers is dat we de materialen en grondstoffen die in onze stad beschikbaar zijn, hier willen houden en willen hergebruiken. Zo voorkomen we dat we nieuwe grondstoffen moeten ontginnen."

Leuven voorziet een toelage van 12.350 euro voor het project. De resultaten zijn voorzien voor het einde van dit jaar.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.