Ethias reserveert een investeringsenveloppe van EUR 160 miljoen, hetgeen -gelet op de financiële hefboom van ca. 50% die de joint venture ambieert- goed is voor een initiële portefeuille van ca. 700.000 m². Weerts Group staat vervolgens in voor het verdere beheer van de portefeuille. Deze joint venture is een win-win operatie voor beide partijen. Ethias verzekert zich van de kans om te investeren in een geografisch gediversifieerde portefeuille van nieuwe, state-of-the-art en duurzame gebouwen die voor lange termijn verhuurd zijn aan kwalitatieve huurders.

Dit garandeert Ethias langdurige, stabiele, contractuele en geïndexeerde financiële rendementen. Weerts Group kan de vrijgekomen liquiditeiten aanwenden voor de verdere uitbouw van haar logistieke activiteiten en projecten, en om in te spelen op interne en externe groeiopportuniteiten. Met Ethias haalt Weerts Group een partner binnen met een uitermate sterk lokaal netwerk. Ethias steunt dan weer een specialist in de sector met een lokaal verankerd beslissingscentrum, die bovendien instaat voor de creatie van aanzienlijke werkgelegenheid in de regio.

Ethias vindt in Weerts Group een partner die eveneens op dezelfde golflengte zit als het over duurzame maatschappelijke ontwikkeling gaat. Beide partners vertonen niet alleen een sterke sociale binding op het lokale niveau, maar streven ook naar het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal.

In de huidige moeilijke economische context en lage renteomgeving is de logistieke vastgoedsector één van de weinige sectoren die groeimogelijkheden biedt. De belangrijkste factoren die bijdragen aan de groeiende vraag voor logistiek vastgoed zijn e-commerce, een strategische her-evaluatie van logistieke ketens (en opbouw van strategische voorraden om onderbrekingen in de ‘just-in-time” ketens op te vangen) en, op termijn, het fenomeen van “re-shoring” (de herindustrialisering van Europa om de afhankelijkheid van transcontinentale industriële activiteit te verminderen).


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.