25 Nov
25Nov

Met de goedkeuring van zijn Raad van bestuur, en onder voorbehoud van het akkoord door de Nationale Bank, versterkt Philippe Lallemand, CEO van Ethias, het Directiecomité van de onderneming. Nieuwe leden zullen er heel binnenkort hun opwachting maken. Die versterking zal de versnelling in de ontwikkeling van de groep ondersteunen. 

Toen hij aan het hoofd van Ethias kwam te staan, heeft Philippe Lallemand een beleid van continue transformatie ingezet. In dat kader worden vandaag nieuwe competenties toegevoegd aan het Directiecomité van de verzekeringsmaatschappij. 

Benoit Verwilghen, de huidige vice-CEO, neemt binnenkort de algemene leiding van EthiasCo op zich en Cécile Flandre gaat andere uitdagingen buiten de groep aan nu zij haar opdracht als CFO volledig heeft volbracht. Het vertrek van beiden bracht diverse top-level denkoefeningen met zich mee. 

Groepsstrategie, duurzaamheid en klantnabijheid: 3 prioriteiten centraal in de denkoefening 

Wilfried Neven wordt de nieuwe Vice-CEO en neemt de sleutelrol van Chief Customer Experience Officer op zich. Hij zal instaan voor de commerciële ontwikkeling op alle markten. Aan Nicolas Dumazy, Chief Strategy & Data Officer, is de opdracht toevertrouwd om zowel de strategie van de Ethias-groep als innovatie én data verder te ontwikkelen. Aangezien ook maatschappelijke verantwoordelijkheid tot zijn bevoegdheden behoort, zal hij de ESG-aspecten (Environmental, Social & Governance) op alle niveaus van de groep trachten te versterken. 

Om de digitale transformatie te versnellen, rekent Ethias op Izabella Molnar, die zopas werd aangeworven als Chief Digital Transformation Officer. Zij zal de IT-pijler aansturen en daarbij de transformatie en digitalisering van de onderneming voortzetten. 

De wens om de klant steeds centraal te stellen, uit zich ook in veranderingen op het vlak van de Back Office. Zo zal Luc Kranzen als Chief Claims & Delight Officer instaan voor de ontwikkeling van customer delight in alle directies Claims. 

Versterking van de controle en van het investeringsbeleid

Voortbouwend op de eerdere resultaten van de onderneming wordt het Directiecomité ook versterkt qua optimalisering van de beheerscontrole, de uitgaven en de budgetten met de komst van Maryline Serafin als Chief Financial Officer. Het activabeheer zal op zijn beurt worden verzekerd door Joris Laenen, een andere nieuwkomer in het Directiecomité. Als Chief Investment & Life Officer zal hij ook instaan voor de ontwikkeling van de activiteit “Leven”. De functie van Chief Risk Officer blijft in handen van Benoît-Laurent Yerna, die deze opdracht reeds met brio vervulde. 

"Met deze nieuwe samenstelling word ik omringd door een solide en gemotiveerde ploeg die klaarstaat om de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan", aldus de CEO. 

Voorts zullen Maryline Serafin en Wilfried Neven toetreden tot de raad van bestuur van Ethias nv als uitvoerende bestuurders, onder voorbehoud van bekrachtiging door de algemene vergadering. In de raad zal voortaan ook Claude Melen als onafhankelijke bestuurder zetelen. Zij zal er Philippe Donnay vervangen, die op 29 oktober plotseling kwam te overlijden.

Het volledige persbericht kan je hier lezen

Bron: Ethias 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.