Het Europees Parlement heeft woensdag in Straatsburg ingestemd met versoepelingen aan het zogenaamde Blue Card-systeem. Dat moet het makkelijker maken voor Europese bedrijven om hooggeschoolde werknemers uit andere werelddelen te lokken.

De Europese Commissie had al in 2016 voorgesteld om de Blue Card aan te passen. Het systeem, naar analogie met de Amerikaanse Green Card, moest de instroom van hoogopgeleide arbeidskrachten uit derde landen versterken, maar leverde niet de gewenste resultaten op. De behoefte aan legale migratie is er intussen nog steeds: de Europese beroepsbevolking dreigt te slinken van 333 miljoen in 2016 tot 292 miljoen in 2070, aldus het parlement. 

Nu is de hervorming afgerond. Het Europees Parlement had in het voorjaar al een akkoord bereikt met de lidstaten over een versoepeling van de toelatingsvoorwaarden. De aanvragers hoeven bijvoorbeeld niet langer een arbeidscontract van minstens een jaar te kunnen voorleggen. Die lat komt op zes maanden te liggen. Ook de salarisdrempel wordt verlaagd: de buitenlandse werknemers moeten minstens 1 tot 1,6 maal het gemiddelde brutosalaris in hun nieuwe werkland verdienen. 

De houders van de kaart krijgen ook meer rechten, onder meer op vlak van arbeidsmobiliteit binnen de Europese Unie. Na een jaar arbeid in het nieuwe werkland zullen ze al makkelijker naar een andere lidstaat kunnen verhuizen. Ook de voorwaarden om hun gezinnen mee te brengen worden versoepeld. Tenslotte zullen ook erkende vluchtelingen en asielzoekers een kaart kunnen aanvragen in andere lidstaten, en niet, zoals momenteel het geval is, enkel in de lidstaat waar ze verblijven.. 

"Dit heeft veel inspanningen gevergd, maar er is een evenwichtig akkoord uit de bus gekomen om geschoolde werknemers te motiveren voor de EU te kiezen, terwijl de VS nu alle hooggekwalificeerde werknemers van ons afsnoepen", reageert schaduwrapporteur Assita Kanko (N-VA) tevreden. Ze beklemtoont wel dat de lidstaten nog steeds de voorwaarden voor de toegang tot hun arbeidsmarkt bepalen en rekening kunnen houden met nationale werkloosheidscijfers bij het al dan niet verlenen van een kaart.   

Het is de eerste keer in jaren dat de Europese besluitvormers nieuwe wetgeving op vlak van legale arbeidsmigratie goedkeuren. In de strijd tegen illegale migratie en de harmonisering van het asielbeleid blijven ze ter plaatse trappelen. 

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die vorig jaar een groot migratiepact had gepresenteerd, maakte  woensdag in haar State of the Union opnieuw haar beklag. "Zolang wij het niet eens worden over de wijze waarop we migratie moeten beheren, zullen onze tegenstanders daar misbruik van blijven maken", verwees ze naar de wijze waarop Wit-Rusland aan de grens met EU-lidstaat Litouwen migranten als politiek drukkingsmiddel inzet.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.