De Europese Commissie heeft woensdag een plan op tafel gelegd om de "schat aan industriële data" in Europa beter te ontsluiten. De bestaande juridische, economische en technische hinderpalen voor de toegang tot data moeten worden weggewerkt, ten voordele van bedrijven, consumenten en overheidsdiensten. 

Om te begrijpen waar haar voorstel precies over gaat, maakt de Commissie de vergelijking met een traditioneel product. Wie bijvoorbeeld een grasmachine koopt, is meteen de eigenaar van alle onderdelen en toebehoren. Maar bij een geconnecteerd product - denk aan een technologisch geavanceerde landbouwmachine - worden data gegenereerd waarvan nu niet duidelijk is wie er toegang toe heeft en wat ermee kan en mag gebeuren. Zulke data vormen de basis van heel wat nieuwe digitale producten en diensten, betoogt de Commissie. 

Volgens schattingen zal het totale volume aan data die wereldwijd worden geproduceerd, oplopen van 33 zettabytes (ZB) in 2018 tot 175 ZB (175 miljard TB) in 2025. Momenteel wordt 80% van die industriële data nooit gebruikt. Door meer data beschikbaar te stellen, zou het Europese bbp tegen 2028 met 270 miljard euro extra kunnen aangroeien, becijferde de Commissie. 

Hoe zou een en ander concreet gebeuren? Met haar dataverordening wil de Commissie gebruikers van geconnecteerde apparaten toegang geven tot de data die zij zelf genereren en hen ook de mogelijkheid geven die data te delen met derden. Opnieuw een voorbeeld: de eigenaar van een industrieel koffieapparaat zou kunnen beslissen om, anders dan nu het geval is, de data die nodig zijn voor het onderhoud van zijn toestel te delen met een bedrijf dat niet de leverancier of de fabrikant is. Zo kan hij zich verzekeren van een betere service, tegen een lagere prijs. 

"We willen consumenten en bedrijven nog meer controle geven over wat er met hun data kan worden gedaan, door te verduidelijken wie er toegang toe heeft en onder welke voorwaarden", vat Europees commissaris voor digitale zaken Margrethe Vestager het voorstel samen. Volgens haar collega Thierry Breton (Interne Markt) zal de dataverordening "de hoeksteen vormen van een sterke, innovatieve en soevereine Europese digitale economie". 

De dataverordening krijgt alvast de steun van de Belgische technologiefederatie Agoria. CEO Bart Steukers waarschuwt wel ervoor op te letten "dat het voorstel van regelgeving dat nu voorligt niet te veel gedreven wordt door een beschermende visie, met allerlei beperkende verplichtingen, in plaats van een katalysator te zijn voor data-innovatie en ondernemerschap". 

Volgens Agoria wordt de data-economie in België op 14 miljard euro geschat, of ongeveer 3,3% van het bbp, en 130.000 jobs. Agoria onderschrijft de doelstelling om de hele Europese data-economie een boost te geven. 

"Wat het delen van data betreft, moeten veel bedrijven - vooral de kleinere - echter hun weg nog vinden. Zij hebben stimulansen en steun nodig", zegt Steukers. Hij heeft ook aandacht voor de toegang die de Commissie aan overheden wil geven tot bedrijfsdata in uitzondelijke situaties. 

"Het kan snel leiden tot het doodmaken van nieuwe verdienmodellen zoals intelligente verkeersmanagementsystemen in een context van 'slimme steden'. Is grote verkeershinder door een samenloop van omstandigheden in een stad een 'uitzonderlijke situatie', waardoor data gratis moet worden weggegeven? Met andere woorden, de redenen voor verplichte toegang tot data van overheden moeten zeer strikt worden omschreven en mogen niet vatbaar zijn voor misbruik." 

De dataverordening die woensdag is voorgesteld, past in de Europese datastrategie, die de EU een wereldleider moet maken op het vlak van datagebruik. Eerder werd al een verordening goedgekeurd die de processen en structuren creëert om het delen van data te vergemakkelijken. De nieuwe verordening verduidelijkt wie waarde mag creëren uit data en de manier waarop dat moet gebeuren.

Bron: Belga


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.