Kunstmatige intelligentie (AI) is al een tijd aan een opmars bezig. Met een nieuw wetgevend kader wil de Commissie van Europa een mondiale AI-hub maken die wereldwijd de toon kan zetten, maar ook garanties inbouwt om een aantal waarden en fundamentele rechten te vrijwaren.

AI-technologieën die levens redden dankzij betere medische diagnoses, die boeren helpen om hun voedselproductie te optimaliseren, die ingenieurs bijstaan bij de heropbouw van de kathedaal van de Notre-Dame in Parijs,... "Kunstmatige intelligentie heeft ons al veel gegeven, en dat zal steeds meer het geval zijn", betoogde vicevoorzitter Margrethe Vestager woensdag.

Europa miste de boot bij de opkomst van het internet en heeft geen online giganten als Google, Facebook, Amazon of Alibaba. Bij deze tweede digitaliseringsrevolutie op basis van data en algoritmes wil de Commissie op de afspraak zijn, met eenduidige regels, een klimaat van rechtszekerheid en een enorm arsenaal aan industriële data.

De Commissie beseft echter dat kunstmatige intelligentie pas echt een vlucht kan nemen wanneer mogelijke ontsporingen worden uitgesloten en het bredere publiek vertrouwen heeft in de toepassingen. "Voor kunstmatige intelligentie is vertrouwen een must, geen luxe", erkende Vestager.

Naar analogie met de beveiliging van persoonsgegevens (GDPR) wil de Commissie een ethisch model uitbouwen dat wereldwijd de norm zet. Ze kiest voor een aanpak gebaseerd op een risico-analyse. Bepaalde systemen hebben "een onvaardbaar risico" voor veiligheid of grondrechten van mensen en worden verboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om systemen die social scoring door overheden mogelijk maken.

Daarnaast zijn er een hele rist toepassingen die "een hoog risico" hebben en aan strenge regels worden onderworpen. Denk aan AI-systemen die gebruikt worden in door robots ondersteunde chirurgie, bij de screening van cv's in selectieprocedures of bij kredietwaardigheidsbeoordelingen met het oog op leningen.

Ook systemen voor biometrische identificatie op afstand moeten aan strikte eisen voldoen. Voor rechtshandhaving in openbare plaatsen zijn ze in principe verboden, maar de Commissie wil bepaalde uitzonderingen mogelijk maken, bijvoorbeeld om een vermist kind te zoeken of een aanslag af te wenden.

Voor systemen met een "beperkt risico" gelden transparantieverplichtingen. Zo moeten systemen als chatbots gebruikers duidelijk maken dat ze met een machine te doen hebben. De meeste AI-toepassingen, zoals spamfilters, kennen slechts een "minimaal risico" en kunnen vrij gebruikt worden.

Naast de AI-verordening heeft de Commissie ook een plan klaar met beleidswijzigingen en investeringen die in de lidstaten moeten gebeuren om de positie van Europa in de ontwikkeling van AI te versterken. Het pakket bevat tenslotte een nieuwe machineverordening, die de veilige integratie van AI-systemen in machines moet waarborgen.

De Belgische technologiekoepel Agoria juicht toe dat de Commissie het vertrouwen in AI wil versterken, maar vreest dat de regels rond risicobeheer en compliance "onwerkbaar" zullen zijn voor kmo's en kleinere bedrijven net als bij de implementatie van de GDPR-regels voor grote uitdagingen zullen stellen.

"Europa loopt het risico om barrières te creëren voor AI-systemen en een competitief nadeel op te lopen ten opzichte van de rest van de wereld. De vraag die we ons moeten stellen is: zal deze Europese regelgeving helpen om investeerders aan te trekken of jagen we hen weg richting Silicon Valley?", waarschuwt expert ICT-standaardisatie Jelle Hoedemaekers.

Volgens Agoria zijn in België meer dan vijfhonderd bedrijven actief op dit vlak, waarvan de overgrote meerderheid start- en scale-ups zijn. Ze zijn vooral actief op het vlak van diensten, gezondheidszorg en biotech.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.