11 Jan
11Jan

Onderhandelaars van het Europees Parlement en van de Europese lidstaten hebben dinsdag hun gesprekken over nieuwe verplichtingen en verbodsbepalingen ('do's and don'ts') voor de grootste onlineplatforms in de EU aangevat. Door de wet inzake digitale markten (Digital Markets Act, DMA) zal 'big tech' ervoor garant moeten staan dat op hun platforms ook de software van derden goed werkt en dat verantwoordelijk omgesprongen wordt met de persoons- en andere gegevens van gebruikers. 

Het belang van de nieuwe wet kan moeilijk worden overschat. Samen met de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA) moet hij nieuwe, geactualiseerde regels in het leven roepen voor bedrijven die vooral online actief zijn. Het is de ambitie van de Franse president Emmanuel Macron om voor de zomer een akkoord over het hele pakket te bereiken, dus nog tijdens de periode dat Frankrijk het Europees voorzitterschap waarneemt. 

Dinsdagmiddag vond de eerste onderhandelingsronde over de DMA plaats. Dat gebeurde in aanwezigheid van Europees commissaris voor Digitale Zaken Margrethe Vestager, die de wet in december 2020 op tafel legde. "Het was een goede vergadering", zei ze na afloop. "Er is een sterk engagement om de realiteit op het terrein te veranderen. Om kleine bedrijven een eerlijke kans en consumenten een keuze te geven. Om ervoor te zorgen dat zij die groot en machtig geworden zijn, ook verantwoordelijkheid moeten nemen." 

De regels van de DMA zullen van toepassing zijn op de zogenaamde poortwachters, techreuzen die door hun omvang sleutelposities innemen op de markt. Zij zullen in de toekomst duidelijk weten waaraan ze zich moeten houden, in plaats van vervolging te riskeren wanneer oneerlijke handelspraktijken worden vastgesteld, zoals vandaag nog het geval is. Daardoor hollen de Europese en nationale regulatoren nu vaak nog achter de feiten aan. 

De systemische spelers - de grote digitale verkoop- en advertentieplatforms, sociale netwerken, zoekmachines, besturingssystemen... - zullen ervoor moeten zorgen dat de software van derden goed functioneert op hun platforms en dat gebruikersdata correct worden beheerd, bijvoorbeeld wanneer ze ingezet worden voor marketingdoeleinden of microtargeting. Het Parlement en de Raad debatteren onder meer over de definitie van het begrip poortwachter. Duidelijk is in ieder geval al dat het in de eerste plaats om de bekende digitale reuzen als Google, Amazon en Facebook zal gaan. 

Zowel de onderhandelaars van het Parlement als van de Raad zitten met een stevig mandaat aan tafel. Als het van de parlementsleden afhangt, zullen bedrijven die herhaaldelijk de regels schenden een boete kunnen krijgen die oploopt tot 20 procent van de wereldwijde omzet.

Bron: Belga


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.