De opvolger van Fons Leroy als ceo van VDAB kreeg van de Vlaamse regering een nieuwe, ruimere opdracht. De eerste maanden heeft hij gebruikt om samen met zijn managementteam een positief verhaal te schrijven met een nieuwe visie: “Werk creëert welvaart, maar het maakt mensen ook gelukkig en geeft structuur, eigenwaarde en betrokkenheid.”

Nieuwe missie

In functie van die nieuwe realiteit definieerde hij met zijn team een nieuwe missie in een drieluik. “Elk talent telt: iedereen verdient een plaats op de arbeidsmarkt. Daarvoor werken we in de eerste plaats aan een loopbaanperspectief en loopbaaneigenaarschap voor elke burger. Niet alleen werkzoekenden kunnen terecht bij VDAB met een vraag over werk, maar ook werknemers die aan een carrièreswitch denken of zich vragen stellen of ze nog mee zijn met de arbeidsmarkt, dus tijdens hun hele loopbaan. Tot slot willen we elke werkgever perspectief geven op talent. De voorbije maanden – voor de coronacrisis – hoorden we vaak dat werkgevers niemand meer vonden, maar het is afhankelijk van hoe ze die arbeidsmarkt bekijken. Er zijn heel wat mensen die een job zoeken, actief willen zijn. We zien het als een deel van onze opdracht om werkgevers te leren kijken naar het beschikbare talent en proberen dat talent zichtbaar te maken door verder te kijken dan diploma’s en ervaring en ook rekening te houden met competenties, drijfveren, interesses en waarden. Samengevat willen we dat elk talent aan de slag kan, iedereen die kan en wil werken. Dat is een extra grote uitdaging omdat we momenteel te maken hebben met een van de grootste infarcten op de arbeidsmarkt van de afgelopen decennia. De context is op korte tijd enorm veranderd, maar onze ambitie blijft dezelfde.”

De impact van Covid-19 op de arbeidsmarkt. 

Wim Adriaens vermoedt dat de impact van de coronacrisis aanzienlijk zal zijn, al is het beeld gemengd. “Enerzijds merken we een plotse stijging van het aantal werkzoekenden. Medewerkers die actief zijn als uitzendkracht zijn het eerste slachtoffer van een dergelijke crisis. Daarnaast zijn er veel tijdelijke werklozen, meer dan 1 miljoen. Van de bedrijven die hun activiteiten tijdelijk stopzetten, moeten we afwachten hoeveel medewerkers weer aan de slag kunnen en hoeveel in definitieve werkloosheid terecht zullen komen. Anderzijds zien we het aantal vacatures sterk dalen, tot ongeveer de helft, maar het is niet helemaal stilgevallen. In de seizoensarbeid en de landbouw neemt het aantal vacatures nog altijd toe. Ik beschouw dat als een halfvol glas. Ik hoop dat de overbruggingsmaatregelen van de diverse regeringen de meeste bedrijven drijvende houden, zodat we de komende maanden niet al te veel faillissementen krijgen. Ik zou werkgevers aanraden om niet te snel tot ontslag over te gaan, want de komende jaren komt er een krimp van de arbeidsbevolking waardoor we voor bepaalde profielen snel in situaties van krapte zullen terechtkomen. We moeten beseffen dat het altijd tijd, geld en moeite kost om op zoek te gaan naar iemand die bij de organisatie past. Daarom mijn oproep om twee, of liever zelfs drie keer, na te denken vooraleer mensen te ontslaan.”

Uit: HR Magazine

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.