28 Jun
28Jun

FARYS|TMVW en De Watergroep gaan intensiever samenwerken en tegen 1 januari 2022 een gezamenlijke dochteronderneming oprichten om de watervoorziening en bevoorrading in hun werkingsgebieden te optimaliseren. "Er is behoefte aan grote en innovatieve investeringen om een klimaatrobuuste watervoorziening uit te bouwen", stellen de waterbedrijven.

De klimaatverandering stelt de Vlaamse waterbedrijven voor heel wat uitdagingen, zeggen FARYS|TMVW en De Watergroep in een gezamenlijke mededeling. "De watervoorraden staan onder druk en periodes van langdurige droogte zorgen voor piekverbruiken. Om op die uitdagingen een duurzaam antwoord te bieden, zullen waterbedrijven FARYS|TMVW en De Watergroep voortaan intensiever samenwerken." Het samenwerkingsverband moet een meerwaarde opleveren voor beide waterbedrijven, maar ook voor de waterbevoorrading in Vlaanderen. "We werken onder meer samen aan een grotere leveringszekerheid, ook bij piekverbruiken gedurende lange droge periodes. We hebben complementaire troeven: De Watergroep heeft een grote en gediversifieerde productiecapaciteit, terwijl FARYS|TMVW een unieke transportcapaciteit heeft", stellen de waterbedrijven."

De samenwerking tussen FARYS|TMVW en De Watergroep ligt voor de hand als je de kaart met de verzorgingsgebieden van beide waterbedrijven bekijkt. Die zijn van West-Vlaanderen tot Vlaams-Brabant helemaal met elkaar verweven, wat logische samenwerkingsopportuniteiten oplevert", zegt Brecht Vermeulen, voorzitter van De Watergroep. De Watergroep levert aan 177 gemeenten gespreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg, terwijl FARYS drinkwaterbevoorrading verzorgt voor particulieren en bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. 

Volgens Christophe Peeters, voorzitter van FARYS|TMVW, leidt de samenwerking "tot een schaalvergroting die ons toelaat effectiever en efficiënter een antwoord te bieden op de doelstellingen van de Blue Deal, waarmee de Vlaamse regering de strijd aanbindt tegen de droogte".

De samenwerking zal onder meer gebeuren via het automatiseren van monitoring en sturing van het waterleidingennet en het optimaliseren van de opslagcapaciteit. "Beide bedrijven werken nu al samen aan een proefproject rond ASR (Aquifer Storage and Recovery). Daarbij wordt de onderbenutte capaciteit bij lage vraag gebruikt om extra water te produceren en op te slaan. Daardoor wordt een extra bron gecreëerd die inzetbaar is bij hoge watervraag in tijden van droogte." De twee partners zullen ook de onderlinge aan- en verkoop van water optimaliseren en investeringen coördineren.

De gezamenlijke dochteronderneming heeft als doel de samenwerkingsprojecten op elkaar af te stemmen, en er worden geen personeelsleden, operationele activiteiten of activa in deze dochteronderneming ondergebracht. "De bestuursorganen voor de aansturing van de gezamenlijke dochteronderneming worden zo beperkt mogelijk gehouden", verklaren de waterbedrijven. Voor de klanten van beide waterbedrijven zijn geen veranderingen gepland.

Foto: Copyright De Watergroep -Farys

Van links naar rechts: 

  • Marleen Porto-Carrero, algemeen directeur van TMVW
  • Christophe Peeters, voorzitter van de raad van bestuur van TMVW
  • Brecht Vermeulen, voorzitter van de raad van bestuur van De Watergroep
  • Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep.
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.